Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Oικονομική Αποφάσεις

2011 Απόφαση 339

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 339 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδίτη εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού της Παναγίας. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν:1) ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη ΑΠΟΦΑΣΗ 339: Εισηγούμενη το εικοστό πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. 1902/09-08-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδίτη στα πλαίσια του εορτασμού της Παναγίας πραγματοποιεί κάθε χρόνο πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση και διάδοση των εθίμων και παραδόσεων του οικισμού. Φέτος οι εκδηλώσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Αυγούστου 2011. Συμβάλλοντας στην πολιτιστική αυτή προσπάθεια η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, που αφορούν σε έντυπο διαφημιστικό υλικό και ενοικίαση μηχανημάτων ήχου ύψους 1.200 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΦΟΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                             

 

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Π.Α.Μ.Θ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδίτη εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού της Παναγίας και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, που αφορούν σε έντυπο διαφημιστικό υλικό και ενοικίαση μηχανημάτων ήχου ύψους 1.200 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 339/2011.

 

 

 

           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 

Διαβάστηκε 442 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 13:33
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba