Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 242

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 242 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Αγίας Μαρίνας Θρυλορίου 2011 «Παρκαθ’ και αροθυμίας» με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων Θρυλορίου «Η Κερασούντα και το Γαρς».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2250/30-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Ιωάννης Τελλίδης (αναπληρωματικό) μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος.
Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 242: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. 1500/1-7-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποντίων «Κερασούντα και Γαρς» πραγματοποιεί κατά την διάρκεια του έτους πληθώρα εκδηλώσεων, με αποκορύφωμα τις πολυήμερες εκδηλώσεις «Παρακάθ΄ κι Αραθυμίας» για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας Θρυλορίου στην διασταύρωση Θρυλορίου - Ε.Ο.Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης . Πρόκειται για ένα σύνολο εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην καρδιά του καλοκαιριού 12 με 17 Ιουλίου, πλαισιωμένες από μουσικές, χορευτικές εκδηλώσεις, με σκοπό την προβολή και την διατήρηση της ποντιακής παράδοσης σε όλες τις μορφές της, ως ένα κομμάτι του πολιτιστικού κολάζ της πολυπολιτισμικής Θράκης.
Συμβάλλοντας στην δημιουργία πολιτιστικού έργου, στην τόνωση της πολιτιστικής ανάπτυξης, και της παράδοσης , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση κάλυψης μέρους των δαπανών του προϋπολογισμού της πιο πάνω διοργάνωσης, ύψους 2.000,00€, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού των εκδηλώσεων Αγίας Μαρίνας Θρυλορίου 2011 «Παρκαθ’ και αροθυμίας» με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων Θρυλορίου «Η Κερασούντα και το Γαρς», ύψους 2.000 €, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας ΑΜΘ του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 242 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 363 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 10:44
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 241 2011 Απόφαση 243 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή