Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 227

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 20/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 227 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ για την πραγματοποίηση θεατρικής Παράστασης : « ο Πλούτος του Αριστοφάνη».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2045/20-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό ) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Απόντες ήταν: οι κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 227: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ροδόπης, με το υπ’ αριθμ. 1357/17-6-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Την Τετάρτη στις 6 Ιουλίου 2011, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομοτηνής, πρόκειται να ανεβεί η θεατρική παράσταση «ο Πλούτος» του Αριστοφάνη από την θεατρική ομάδα vice versa . Η πρεμιέρα θα γίνει στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου και θα περιοδεύσει σε επιλεγμένες πόλεις και παραμεθόριες περιοχές της χώρας, και μεταξύ αυτών και την Κομοτηνή. Η θεατρική ομάδα VICE VERSA είναι μια Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία που αποτελείται από φοιτητές και εργαζόμενους, Έλληνες και ξένους από 14 συνολικά χώρες ( Ιράν, Κένυα, Παλαιστίνη, Μολδαβία, Ρωσία, Ελβετία, Ουκρανία, Βιετνάμ, Πολωνία, Κονγκό, Βουλγαρία, Ζιμπάμπουέ και Σρι Λάνκα). Είναι μία σύμπραξη πολιτισμική, ένα μωσαϊκό εθνοτήτων και διαφορετικών γλωσσών. Πρόκειται για μια σύμπραξη κοινωνική, με άτομα από διαφορετικά περιβάλλοντα, μετανάστες στη χώρα μας αλλά και απόφοιτους ιδιωτικών σχολείων. Η ομάδα καλύπτει εθελοντικά τις ανάγκες της παραγωγής σε ο,τι αφορά στην οργάνωση, διεύθυνση παραγωγής, κατασκευή σκηνικών (που στην συγκεκριμένη παράσταση θα είναι χάρτινα), ανάγκες επικοινωνίας κλπ. Η παράσταση θα είναι δωρεάν για το κοινό. Συνδιοργανωτές στην ανάδειξη αυτής της προσπάθειας είναι η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης που καλείται να καλύψει τα έξοδα διαμονής 23 ατόμων για 2 νύχτες και ο Δήμος Κομοτηνής, που παραχωρεί δωρεάν το θερινό θέατρο. Συμβάλλοντας στην τόνωση της πολιτιστικής ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης αλλά και άλλων ενοτήτων της Περιφέρειάς μας, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την κάλυψη των εξόδων της φιλοξενίας 23 ατόμων για την 5η και 6η Ιουλίου 2011 ύψους 1.000,00 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ για την πραγματοποίηση θεατρικής Παράστασης : « ο Πλούτος του Αριστοφάνη» και την κάλυψη των εξόδων της φιλοξενίας 23 ατόμων για την 5η και 6η Ιουλίου 2011 ύψους 1.000,00 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 227 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 314 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 13:54
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 226 2011 Απόφαση 229 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή