Οικονομική Επιτροπή

2012 Πρόσκληση 16η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11 Μαΐου 2012

Αριθμ. Πρωτ: Δ.Δ.οικ.3170

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

 

1. Ανδρονίκη Κεφαλίδου
2. Δημήτριο Χαϊτίδη
3. Γεώργιο Χριστοδουλίδη
4. Μαρία Γκουγκουσκίδου
5. Αϊχάν Σιακήρ
6. Σταύρο Καβαρατζή
7. Κωνσταντίνο Μιχελή
8. Χρήστο Τρέλλη

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 16η Τακτική Συνεδρίαση του έτους 2012.


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠεριφέρειαςnΑνατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 16 - 05 - 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:


1. Εισήγηση για την έγκριση της συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», προϋπολογισμού €200.000,00. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Κ. Στεφανίδου) (ΠΑΜΘ).


2. Εισήγηση για την έγκριση της μελέτης ανακατασκευής τεχνικού, στα πλαίσια της εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη νέας γέφυρας στην επαρχιακή οδό Νο 13β, στην περιοχή οικισμού Μίσχου» (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Β. Παπαθεοδώρου) (ΠΕ Ροδόπης). 

3. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης της μελέτης «Βελτίωση παραλιακής οδού Ιμέρου – Μαρώνειας». (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Τζεμίντιπης) (ΠΕ Ροδόπης).


4. Εισήγηση για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού στομίου των ιχθυοτροφείων «Ξηρολίμνη», «Αλυκή» και «Μαυρολίμνη».


5. Εισήγηση για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις δεξαμενές της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Α. Βλάχος)(Π.Ε. Ροδόπης).


6. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της διακήρυξης Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια υλικού διαγράμμισης στο οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης έτους 2011» προϋπολογισμού €73.500,00 με ΦΠΑ.


7. Εισήγηση για έγκριση χορήγησης 2ης (δεύτερης) παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης οικισμών και κατασκευή εσωτερικού – εξωτερικού δικτύου στο Δήμο Σελέρου». (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Σ. Νικολαϊδου) ( Π.Ε. Ξάνθης).


8. Εισήγηση για την έγκριση του τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης, των όρων της διακήρυξης δημόσιου διαγωνισμού και της συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Άνω Καρυόφυτου», προϋπολογισμού €260.000,00 με ΦΠΑ

9. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ρέματα περιοχής Πολυσίτου – Σιδυνής – Σελέρου – Σουνίου (συντήρηση – κατασκευή τεχνικών)» και Εξέταση ‘Ένστασης του Παπαδόπουλου Αντωνίου ΕΔΕ. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Μ. Τσιμηρίκα) (Π.Ε. Ξάνθης)


10. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ρέματα περιοχήςΛεύκης – Εξοχής - Δεκάρχου (συντήρηση – κατασκευή τεχνικών)» και Εξέταση ‘Ένστασης του Σιδηρόπουλου Σάββα ΕΔΕ . (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Σ. Τοπαλίδου) (ΠΕ Ξάνθης)


11. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ρέματα περιοχής Γενισέας (συντήρηση – κατασκευή τεχνικών)» και Εξέταση ‘Ένστασης του Μερκούρη ΣπυρίδωναΕΔΕ. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Γαβριηλίδης) (Π.Ε. Ξάνθης)


12. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Αποστραγγιστικών Τάφρων και Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων Περιοχής Δήμου Αβδήρων», προϋπολογισμού €60.000,00 με ΦΠΑ. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Μακρής) (Π.Ε. Ξάνθης)


13. Εισήγηση για την έγκριση δαπάνης συντήρησης και επισκευής των Αλατιέρων και των Μηχανημάτων Έργου της ΠΕ Ξάνθης. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Καψάλης) (Π.Ε. Ξάνθης)


14. Εισήγηση για την έγκριση ορισμού Νομικού για γνωμοδότηση επί θέματος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Καβάλας (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Πουρσαϊτίδης) (Π.Ε. Καβάλας)


15. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της διακήρυξης και συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση – βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Χρυσούπολης Ν. Καβάλας», προϋπολογισμού €200.000,00 με ΦΠΑ. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Καραβάς) (Π.Ε. Καβάλας)


16. Εισήγηση για την έγκριση του αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Καθαρισμός Κοίτης Χειμάρρου Μαρμαρά και Εργασίες Προστασίας Πρανών», προϋπολογισμού €100.000,00 με ΦΠΑ και απόρριψης ένστασης κ. Τοπούζογλου Γεώργιου. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Μαυρίδου) (Π.Ε. Καβάλας)


17. Εισήγηση για τον ορισμό Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια αδρανών υλικών για τη βελτίωση βατότητας οδού πρόσβασης στο Δέλτα του ποταμού Έβρου», προϋπολογισμού €24.000,00 με ΦΠΑ.


18. Εισήγηση για την έγκριση της Οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης και υπογειοποίησης αρδευτικών δικτύων του Τ.Ο.Ε.Β. Ερυθροποτάμου Α’ Φάση» (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Α. Ψαρράς) (Π.Ε. Έβρου)


19. Εισήγηση για την έγκριση της τροποποίησης της υπ’αρ. 181/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2012. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Δ. Μητρουλάκη) (Π.Ε. Έβρου)


20. Εισήγηση για τον ορισμό υπολόγου διαχειριστή για τη δαπάνη που αφορά στο έργο «Επέκταση δικτύου ΔΕΗ Δημοτικού Διαμερίσματος Καλής Βρύσης».
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ι. Πασσαλίδης) (Π.Ε. Δράμας)


21. Εισήγηση για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνης που αφορά στο έργο «Προσθήκη αιθουσών στο Γυμνάσιο Πρίνου»
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Σ. Καγκαϊδης) (Π.Ε. Καβάλας)


22. Εισήγηση για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη που αφορά τα «Τέλη χρήσης μηχανημάτων, παράβολα ΚΤΕΟ και τέλη χρήσης αυτοκινήτων και μηχανημάτων της πρώην ΔΕΣΕ και Δ/σης Τεχνικών Έργων» (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Γ. Σκεύας) (Π.Ε. Έβρου)

23. Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ Καβάλας με τη Λέσχη Ποντίων Καβάλας, εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαΐου στην Καβάλα 

24. Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ Καβάλας με το Σύνδεσμο Βετεράνων Αθλητών Στίβου Καβάλας και το Δήμο Καβάλας, αγώνα δρόμου «20 χλμ στα βήματα του Αποστόλου Παύλου» που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου στην ΠΕ Καβάλας. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Σ. Ράπτη) (Π.Ε. Καβάλας)


25. Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ Ροδόπης με το Σύλλογο Επιστημόνων Μειονότητας, έκθεσης ζωγραφικής με έργα μικρών μαθητών της ζωγράφου Φισούν Σούκα. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Κ. Πεχλιβανίδου) (Π.Ε. Ροδόπης)


26. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών της ΠΑΜΘ.


27. Εισήγηση για την έγκριση των Πρακτικών 14 και 15 των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ
2. Γραφείο Τύπου & Δημ.Σχέσεων
3. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΑΜΘ
4. Ιωάννη Κανελάκη
5. Ιωάννη Τελλίδη
6. Δημήτριο Σαλτούρο
7. Καάν Μουμίν
8. Γεώργιο – Παύλο Ζησίμου
9. Αθανάσιο Αραμπατζή
10. Αθανάσιο

 

 

 

Διαβάστηκε 681 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 08:34
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Πρόσκληση 17η 2012 Πίνακας 16 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή