Οικονομική Επιτροπή

2012 Πρόσκληση 11η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 5 Απριλίου 2012

Αριθμ. Πρωτ: Δ.Δ.οικ.2444

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

 

1. Ανδρονίκη Κεφαλίδου
2. Δημήτριο Χαϊτίδη
3. Γεώργιο Χριστοδουλίδη
4. Μαρία Γκουγκουσκίδου
5. Αϊχάν Σιακήρ
6. Σταύρο Καβαρατζή
7. Κωνσταντίνο Μιχελή
8. Χρήστο Τρέλλη

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 11η τακτική συνεδρίαση του έτους 2012.

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 9 - 4 - 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Εισήγηση για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη ποιοτικών δικτύων πρόσβασης για τη δημιουργία κοινού μέλλοντος» υποέργο «Βορειοανατολική Παράκαμψη Νευροκοπίου» προϋπολογισμού 8.400.000 €.
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Παράσχου) (ΠΑΜΘ).


2. Εισήγηση για την έγκριση εξόφλησης της 2ης και τελικής εντολής πληρωμής της εργολαβίας «Επείγουσες εργασίες αντικαταστάσεως των εγκαταστάσεων υγραερίου με πετρέλαιο στα λεβητοστάσια της Σχολής Αστυφυλάκων Κομοτηνής». (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Τ.Εξάρχου) (ΠΑΜΘ).


3. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο 2, διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ-Π.Ε Έβρου-Διακήρυξη 01/2012.


4. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης κλιματιστικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου)
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Β.Αρβαντά) (Π.Ε. Έβρου).


5. Εισήγηση για την έγκριση της απευθείας ανάθεσης με την λήψη τριών προσφορών του έργου «Προμήθεια αδρανών υλικών για την βελτίωση βατότητας οδού πρόσβασης στο ΔΕΛΤΑ του ποταμού Έβρου».


6. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή κτιρίου Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας». (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Α. Ψαρράς) ( Π.Ε. Έβρου).


7. Εισήγηση για την έγκριση 3ου Συγκριτικού Πίνακα και σύναψη 2ης Σύμβασης Συμπληρωματικών εργασιών της μελέτης «Μελέτη Παράκαμψης Παραδημής». (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ.Δερνεκτσής ) (Π.Ε. Ροδόπης)


8. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Τακτική Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2011».
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α.Μακρής) ( Π.Ε. Ξάνθης).


9. Εισήγηση για την έγκριση α) τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης β) διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και της περίληψης διακήρυξης γ) συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «Αντικατάσταση καλωδιώσεων ασθενών και ισχυρών ρευμάτων του Διοικητηρίου και συντήρηση
όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού 24.0000,00 € με Φ.Π.Α (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α.Καραθανάση) ( Π.Ε. Ξάνθης).

10. Εισήγηση για την έγκριση σύναψης Συμπληρωτικής Σύμβασης με αύξηση του συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο δημοτικό σχολείο Θεολόγου Θάσου» (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Καραβάς) (Π.Ε. Καβάλας)


11. Εισήγηση για την έγκριση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για το έργο <<καθαρισμός των χώρων του Διοικητηρίου, του Οργανισμού Καπνού, του Γ .Γ. Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, και του ΚΤΕΟ Καβάλας», καθώς και έγκριση συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων και ενστάσεων . (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α.Ασήμης) (Π.Ε. Καβάλας)


12. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικών επιτροπής διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης και των όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού της Π.Ε.Δράμας για το έτος 2012.


13. Εισήγηση για την έγκριση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης έργου συντήρησης ανελκυστήρων του κτιρίου του Διοικητηρίου Δράμας της Π.Ε. Δράμας και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Σ.Παρδαλίδης) (Π.Ε. Δράμας).


14. Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Αθλητικό Όμιλο Ενόργανης Γυμναστικής Αλεξανδρούπολης «Τριεθνούς Συνάντησης Ενόργανης Γυμναστικής». (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ.Μυλωνάς) ( Π.Ε. Έβρου).


15. Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το Αθλητικό Σύλλογο Δόξα Σταυρούπολης Ετήσιου Φεστιβάλ ποδηλατικών διαδρομών -1st RODOPI-NESTOS OPEN BIKE FESTIVAL. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος ο Δ.Μούργου) (Π.Ε. Ξάνθης).


16. Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με την Περιβαλλοντική Κίνηση Θάσου Ποδηλατικού Διημέρου Θάσου.


17. Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας τουρνουά Ποδοσφαίρου στις 28 και 29 Απριλίου 2012.


18. Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το σύλλογο Κεραυνό Κρηνίδων των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Φιλίππεια 2012» από 17-19 Απριλίου 2012.

19. Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιάς Καβάλας σε συνεργασία με άλλους 18 συλλόγους του Φεστιβάλ Νερού Φύσης Ξύλου (Wood Water Wild Festival) από 1-3 Ιουνίου 2012. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων Σ.Ράπτη) (Π.Ε.Καβάλας).


20. Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Πολιτισιτκό Λαογραφικό Επιμορφωτικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Γυναικών Γρατινής στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσουν στις 19 Απριλίου 2012. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Φ.Μελέγκος)(Π.Ε. Ροδόπης)


21. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών της ΠΑΜΘ.


22. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 10 της προηγούμενης συνεδρίασης .

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ
2. Γραφείο Τύπου & Δημ.Σχέσεων
3. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΑΜΘ
4. Ιωάννη Κανελάκη
5. Ιωάννη Τελλίδη
6. Δημήτριο Σαλτούρο
7. Καάν Μουμίν
8. Γεώργιο – Παύλο Ζησίμου
9. Αθανάσιο Αραμπατζή
10. Αθανάσιο

 

 

 

Διαβάστηκε 629 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 08:29
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Πίνακας 12 2012 Πίνακας 11 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή