Οικονομική Επιτροπή

2012 Πρόσκληση 1η

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 13 Ιανουαρίου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

 

1. Ανδρονίκη Κεφαλίδου
2. Δημήτριο Χαϊτίδη
3. Γεώργιο Χριστοδουλίδη
4. Μαρία Γκουγκουσκίδου
5. Αϊχάν Σιακήρ
6. Σταύρο Καβαρατζή
7. Κωνσταντίνο Μιχελή
8. Χρήστο Τρέλλη

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 1η συνεδρίαση του έτους 2012.


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 19 - 1 - 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την καθαριότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας της ΠΑΜΘ.


2. Εισήγηση για την έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια δυο (2) Web server και ενός (1) Nas server για τις ανάγκες της ΠΑΜΘ. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Μ. Φραγκίσκος) ( ΠΑΜΘ).


3. Εισήγηση για την Έγκριση : α) τρόπου επιλογής εργοληπτικής β) διακήρυξης διαγωνισμού και των περιλήψεων διακήρυξης διαγωνισμού γ) συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την διεξαγωγή της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευές – ανακαίνιση κτιρίων στην ΠΕ Ξάνθης, ιδιοκτησίας ΠΑΜΘ». (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Καραθανάση ) (ΠΕ Ξάνθης).


4. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού άγονου διαγωνισμού του έργου: «Επισκευαστικές εργασίες κτιρίων ΠΑΜΘ επί των οδών Φιλίππου και Σισμάνογλου».

5. Εισήγηση για την εξέταση της ένστασης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» καθώς και την έγκριση του Πρακτικού του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση μιας γεννήτριας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο κτήριο της Π.Ε. Ροδόπης» Προϋπολογισμού:67.942,50€.


6. Εισήγηση για την έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής και ασφαλτόστρωσης οδού Νέδας – Κίζαρι».

7. Εισήγηση για την έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη για το έργο «Κατασκευή και ασφαλτόστρωση οδού Νέδας – Κίζαρι». (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Δερνεκτσής )(ΠΕ Ροδόπης).


8. Εισήγηση για την έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Διαχείριση Καλαμιώνων της Λίμνης Ισμαρίδας» προϋπολογισμού: 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


9. Εισήγηση έγκρισης παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση κόμβου Γοργόνας στην Ε.Ο. 14 Ξάνθης – Δράμας» αναδόχου Κ/Ξ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. – ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» (Κωδ.ΟΠΣ 300635).
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Α. Παράσχου )(Π.Α.Μ.Θ.).


10. Εισήγηση για την Έγκριση Πρακτικού Νο 1 για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, αναλώσιμων εκτυπωτικών συσκευών και λοιπών αναλώσιμων γραφείου των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου (Διακήρυξη 07/2011). (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Παπατζίκης ) (ΠΕ Έβρου).


11. Εισήγηση για την χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους του πρώην Τμήματος Μηχ. Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. ( Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ν. Σαμακοβλής)(ΠΕ Έβρου).


12. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού και την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση αντλιοστασίων (Δαπάνες συντήρησης, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και ΟΤΕ κλπ) υποέργου: Αποσύνδεση πλωτών συγκροτημάτων Πέπλου έτους 2011».


13. Εισήγηση για την έγκριση των όρων , τευχών δημοπράτησης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τοιχίου προστασίας του Πυθίου από πλημμύρες του ποταμού Έβρου» προϋπολογισμού:134.000,00€ με ΦΠΑ χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Έργων της ΠΑΜΘ ΚΑΠ 2011 (20%).


14. Εισήγηση για την έγκριση των όρων , τευχών δημοπράτησης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή δίδυμων οχετών ΄2*2,35*2,35 με ηλεκτροκίνητα θυροφράγματα στο δυτικό ανάχωμα Πυθίου Ν. Έβρου» προϋπολογισμού:165.000,00€ με ΦΠΑ χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Έργων της ΠΑΜΘ ΚΑΠ 2011 (20%). (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Α. Ψαράς) (ΠΕ Έβρου) .


15. Εισήγηση για την έγκριση α) Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας β) τευχών 2ης επαναληπτικής διακήρυξης και γ) συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επαναδημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση δρόμου Δοξάτου – Αδριανής» Προϋπολογισμού:2.532.352,94€ με ΦΠΑ. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Μ. Σούσος ) (ΠΕ Δράμας).


16. Εισήγηση για την εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας για την αριθ. Διαταγή 643/2011 διαταγή πληρωμής μετά από αίτημα του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Ιερό Προσκύνημα Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου Νέας Καρβάλης Καβάλας. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Γ. Βαμβατήρα) (ΠΕ Καβάλας)


17. Εισήγηση για την έγκριση εκτέλεσης αντιμετώπισης καταπτώσεων – φθορών στην οδό Λιμένος – Λιμεναρίων Ν. Θάσου Καβάλας.


18. Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός πεζόδρομου Λιμενάρια – Πευκάρι» Προϋπολογισμού:100.000,00€ με ΦΠΑ.


19. Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου: «Καθαρισμός κοίτης χειμάρρου Μαρμαρά και εργασίες προστασίας πρανών» Προϋπολογισμού:100.000,00€ με ΦΠΑ.


20. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Προσθήκη αιθουσών στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας». (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς) (ΠΕ Καβάλας).


21. Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το Δήμο Σουφλίου και άλλων φορέων, εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «Τα παιδιά του Σπάρτακου» της Διδούς Σωτηρίου. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χ. Παρδαλίδου ) (ΠΕ Έβρου).


22. Εισήγηση για την έγκριση συμμετοχής της ΠΑΜΘ στην έκθεση AGROTICA 2012. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Γ. Τσακίρης ) (ΠΑΜΘ).

23. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών της ΠΑΜΘ. Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ
2. Γραφείο Τύπου & Δημ.Σχέσεων
3. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΑΜΘ
4. Ιωάννη Κανελάκη
5. Ιωάννη Τελλίδη
6. Δημήτριο Σαλτούρο
7. Καάν Μουμίν
8. Γεώργιο – Παύλο Ζησίμου
9. Αθανάσιο Αραμπατζή
10. Αθανάσιο

 

 

 

Διαβάστηκε 828 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012 17:21
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Πρόσκληση 2η 2012 Πίνακας 1 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή