Επιτροπή Ανάπτυξης

2011 Πρακτικό 7

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/27-9-2011

Στην Καβάλα, σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, η Επιτροπή Πολιτισμού-Τουρισμού, ύστερα από την υπ.αριθμ. οικ.ΠΕ-ΑΜΘ 206/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 τουΝ.3852/2010.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
2. Τσολάκ Σουάτ, Μέλος
3. Κουκουβέλια Ζουμπουλιά, Μέλος
4. Ματζιάρης Αντώνιος, Μέλος
5. Παπαδόπουλος Στυλιανός, Μέλος
6. Σαλτούρος Δημήτριος, Μέλος
7. Σερεφιά Σουλτάνα, Μέλος
8. Πατήρας Νικόλαος, Μέλος
9. Παπαδόπουλος Κίμων, Μέλος
10.Πατακάκης Αργύριος, Μέλος
11.Πέτροβιτς Δημήτριος, Μέλος
12.Χατζημεμίς Τουρκές, Μέλος
13.Ζησίμου Παύλος, Μέλος
14.Ποτόλιας Χρήστος, Μέλος
15.Πουρνάρα Μαρίκα, Αναπληρωματικό Μέλος
16.Μακρής Θανάσης, Παρατηρητής
Καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης άσκησε η υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας κα.Πεσυρίδου Αθηνά.
Σε σύνολο 14 μελών ήταν παρόντες 13 τακτικά και ένα αναπληρωματικό. Μέρος της συνεδρίασης παρακολούθησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Γερομάρκος Γεώργιος, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος και Παπαδόπουλος Χρυσόστομος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, την οποία χαιρέτησε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αρχέλαος Γρανάς, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :
i.Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στην προσπάθεια φορέων της Καβάλας για προβολή του Τουρισμού Κρουαζιέρας στις εκθέσεις Αμβούργου και Ηρακλείου Κρήτης (εισηγητής :Κ.Παπακοσμάς)
ii.Συμμετοχή Περιφέρειας στις τουριστικές-κλαδικές εκθέσεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, μέχρι το τέλος του 2011 (εισηγητής : Κ.Παπακοσμάς).
iii.Συμμετοχή Περιφέρειας σε πρόταση για παραγωγή τηλεοπτικής σειράς που θα γυριστεί στην Θάσο.
iv.Περιφέρεια-Περιφερειακή συνείδηση-ο ρόλος του τύπου ως μέσο προβολής των πολιτιστικών και τουριστικών δεδομένων μιας περιοχής. Πρόταση για την οργάνωση συνεδρίου στο Διδυμότειχο (εισηγητής : Ζ. Κουκουβέλα).
v.Συμμετοχή Περιφέρειας στο 7ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών στην Κομοτηνή.
vi.Αρωγή Περιφέρειας σε ημερίδα-εκδήλωση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών και το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ με θέμα «Τα αλιευτικά προϊόντα των Λιμνοθαλασσών και η αξιοποίησή τους».
vii.Ενημέρωση σχετικά με το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στο Κοκκινοχώρι Καβάλας.
viii.Προβολή της Περιφέρειας στον οδηγό Alternative Greece της Hellenic Sun Editions.
Εκτός ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι στην αίθουσα παρίσταται ο κ.Άλκης Σταυρίδης που είναι ο τεχνικός σύμβουλος για το έργο του ΕΣΠΑ που αφορά την τουριστική προβολή, ο οποίος θα ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής για την πορεία κατάθεσης του τεχνικού δελτίου στην Περιφέρεια. Παίρνοντας το λόγο ο κ.Σταυρίδης έκανε μια αναφορά στους βασικούς άξονες που θα πρέπει να στηριχθεί η τουριστική προβολή, τονίζοντας ότι οι άξονες αυτοί αλλά και οι επιμέρους προτάσεις προέκυψαν μετά από συνεργασία με το στελεχιακό δυναμικό της Περιφέρειας που στο πρόσφατο παρελθόν συγκροτούσαν τα τμήματα τουριστικής προβολής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Το προτεινόμενο έργο προωθεί κοινή στρατηγική στην τουριστική προβολή της Περιφέρειας στοχεύοντας στην ανάδειξη της ως τόπου προορισμού όλο το χρόνο. Στοχεύει ακόμα στην αξιοποίηση κάθε νέας μορφής προβολής σύμφωνα με τις νέες τάσεις που επικρατούν παγκοσμίως.
ΤΔΕ ΔΙΣΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (WEB, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ “WELCOMING”
ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του επεσήμανε ότι έχει εντοπίσει μια σημαντική καθυστέρηση στις υπό συγκρότηση υπηρεσίες που θα προχωρήσουν τις διαδικασίες προκήρυξης του έργου, ενέργειας του διαγωνισμού, παρακολούθησης των αναδόχων και των παραδοτέων. Το λόγο ζήτησαν και πήραν στη συνέχεια οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι βάζοντας και γενικότερα θέματα προβολής και συνεργασιών με όμορες χώρες.
Πατακάκης Αργύριος : Έχει ενδιαφέρον μια συνεργασία με την περιοχή του Blagoevgrad. Θα μπορούσαμε νε κερδίσουμε πολλά και από τον τουρισμό ΑΜΕΑ αν ορίσουμε τέτοιου είδους διαδρομές. Η προσέλευση των ΑΜΕΑ θα είναι μεγάλη γιατί ένα μέρος της δαπάνης καλύπτεται από τις κυβερνήσεις των χωρών τους. Επίσης υπάρχει ανάγκη για εκμετάλλευση των γεωθερμικών πεδίων για ιαματικό τουρισμό.
Ποτόλιας Χρήστος : Το τεχνικό δελτίο κινείται στο πλαίσιο των προηγούμενων τρόπων δράσης και προβολής που δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Γιατί δεν λαμβάνουμε υπόψη την αποτελεσματικότητα των δράσεων αντί να ξοδεύουμε λεφτά χωρίς όφελος.
Κουκουβέλα Ζουμπουλιά : Μπορούμε να επενδύσουμε στον ιαματικό τουρισμό γιατί οι δράσεις αυτές επιδοτούνται από τις κυβερνήσεις των Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων και θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα.
Ζησίμου Παύλος : Θέτω θέμα διαδικασίας για την παρουσία των παρατηρητών και αναρωτιέμαι αν θα πρέπει όχι μόνο να παρίστανται αλλά και να εκφέρουν άποψη.
Παπακοσμάς Κωνσταντίνος : Τον κυρίαρχο λόγο έχουν τα μέλη και αν ζητηθεί δίνεται ο λόγος στους παρατηρητές οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.
Πέτροβιτς Δημήτριος : Οι δράσεις πρέπει να είναι στοχευμένες και με βάση το όφελος που προκύπτει. Για παράδειγμα η έκθεση της Μόσχας που στοχεύει στη ρωσική αγορά έχει να μας δώσει πολλά, παρ’όλο το μεγάλο κόστος της και θα πρέπει να συμμετέχει η  Περιφέρεια. Τη δουλειά που έγινε όλα αυτά τα χρόνια μπορούμε και πρέπει να την κεφαλαιοποιήσουμε.
Παπακοσμάς Κωνσταντίνος : Η τουριστική προβολή δεν γίνεται μόνο μέσα από τις εκθέσεις, Μπορούμε να μπούμε στην αγορά της Ρωσίας και με άλλους τρόπους, όπως το διαδίκτυο.
Πουρνάρα Μαρίκα : Οι ιδέες που έχει ο καθένας μας ίσως να μην είναι δυνατόν να υλοποιηθούν μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων. Ας κινηθούμε στα πλαίσια των υφιστάμενων εργαλείων για τα επόμενα δυο χρόνια και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πάνω σ’αυτό.
Παπαδόπουλος Κίμων : Η συζήτηση επί του τεχνικού δελτίου τι νόημα έχει; Εμείς πότε θα το πάρουμε στα χέρια μας; Είναι καλό να έχουμε μια ιδέα ως επιτροπή Πολιτισμού-Τουρισμού για να γίνει κάποιος διάλογος με την ανάδοχο εταιρεία.
Παπακοσμάς Κωνσατντίνος : Όταν είχαμε πρωτοσυζητήσει το θέμα είχε ζητηθεί από τα μέλη της επιτροπής αλλά και από τους φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους και ήδη πολλοί το έχουν κάνει.
Μακρής Αθανάσιος : Πρέπει να έχουμε το δελτίο στα χέρια μας ώστε να κάνουμε παρατηρήσεις επί αυτού. Δεν θα ξαναγράψουμε το δελτίο εμείς. Σαν άτομο που διέρχομαι την Περιφέρεια πολύ συχνά δεν αντιλαμβάνομαι α πολιτιστικά γεγονότα που συμβαίνουν στην Περιφέρειά μας. Τι είναι αυτό που θα κάνει τους ταξιδιώτες να βγουν από την Εγνατία Οδό και να δουν την Περιφέρεια; Υπάρχει πρόβλεψη για προβολή των δράσεων μέσω του τεχνικού δελτίου;
Παπαδόπουλος Στέλιος : Θα έχουμε έγκαιρη ενημέρωση για τις επιμέρους δράσεις;
Μακρής Αθανάσιος : 5% για την προβολή του οικοτουρισμού είναι αρκετό, τη στιγμή που αυτός είναι ο πλούτος μας;
Παπακοσμάς Κωνσταντίνος : Δεν είναι το ΕΣΠΑ το μοναδικό εργαλείο χρηματοδότησης του οικοτουρισμού. Τρέχουν κι άλλα προγράμματα και επίσης και από τους φορείς διαχείρισης.
Θέμα 1ο : Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Δήμος Καβάλας, μέσω της Δημοτικής Κοινωφελούς πιχείρησης «Δημωφέλεια», προτίθεται να συμμετέχει στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού κρουαζιέρας στο Αμβούργο και στο Ηράκλειο. Ο θαλάσσιος τουρισμός κρουαζιέρας είναι η πλέον αναπτυσσόμενη μορφή τουρισμού και η Καβάλα είναι ένας προορισμός που διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσέκλυση της εν λόγω ειδικής μορφής τουρισμού και μάλιστα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης σε συνδυασμό με την ευρύτερη περιοχή (Ξάνθη-Δράμα) είναι εξαιρετικά και σε ποιότητα και σε αριθμό. Ακολούθως πρότεινε η Περιφέρεια να ενισχύσει την δράση που αφορά την έκθεση του Ηρακλείου και να συνδράμει με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. Επίσης, να συνταχθεί σχετική εισήγηση με ανάλυση δαπανών από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Λαμβάνοντας το λόγο ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πέτροβιτς Δημήτριος επεσήμανε ότι στον γενικότερο σχεδιασμό πρέπει να σκεφτόμαστε περιφερειακά και ότι και η Αλεξανδρούπολη έχει μεγάλο λιμάνι που θα μπορούσε να φιλοξενήσει κρουαζιερόπλοια. Ο ΠΣ Ποτόλιας Χρήστος αντέτεινε ότι η περιοχή δεν έχει όφελος από τα κρουαζιερόπλοια καθώς οι επιβάτες τα βρίσκουν όλα πάνω στο πλοίο και γι αυτό το λόγο θα ψηφίσει «λευκό». Η Επιτροπή αποφάσισε, με 13 ψήφους «υπέρ» και ένα «λευκό», την ενίσχυση της δράσης προβολής τουρισμού κρουαζιέρας στο Ηράκλειο και τη συνδρομή με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό και με την προϋπόθεση να συνταχθεί σχετική εισήγηση από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.
Θέμα 2ο : Ο Πρόεδρος είπε ότι πέραν των προβλημάτων που υπάρχουν με την υλοποίηση του έργου του ΕΣΠΑ για την τουριστική προβολή, η Περιφέρεια θα πρέπει να συμμετέχει στις τουριστικές εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν μέσα στο φθινόπωρο του 2011 αλλά και το 2012. Είναι ανάγκη να στηρίξουμε ακόμα την προβολή της περιοχής μας σε αγορές-στόχους (Κωνσταντινούπολη, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Ρωσία), αλλά και να καλέσουμε όλους τους τουριστικούς φορείς της Περιφέρειας ΑΜΘ να συμμετέχουμε από κοινού σε τέτοιες δράσεις. Ήδη έχουν γίνει κάποιες προκαταρκτικές συζητήσεις με φορείς της Θάσου αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση. Όσον αφορά το ζήτημα των κλαδικών εκθέσεων (κυρίως προβολήςαγροτικών προϊόντων), το θέμα αποσύρθηκε με σκοπό να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός με την Επιτροπή Πρωτογενούς Τομέα, κατόπιν επιθυμίας των μελών της Επιτροπής.
Θέμα 3ο : Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι υπάρχει πρόθεση να ξεκινήσουν γυρίσματα τηλεοπτικής σειράς στο νησί της Θάσου και υπάρχει σχετικό αίτημα για ενίσχυση από το Δήμο Θάσου. Την παραγωγή έχει αναλάβει το Studio ATA. Η ιστορία της σειράς εξελίσσεται κυρίως στη Θάσο, με αναφορές και στην πόλη της Καβάλας. Η σειρά θα προβληθεί σε κανάλι εθνικής εμβέλειας και εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην προβολή του νησιού και της περιοχής με πολλαπλά οφέλη για τον τουρισμό, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν με ανάλογες σειρές για άλλα μέρη. Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε η Περιφέρεια να είναι αρωγός στην προσπάθεια αυτή, εφόσον μας δοθεί συγκεκριμένος προϋπολογισμός. Ο ΠΣ Παπαδόπουλος Κίμων συμφώνησε με την παρατήρηση να δούμε και να λάβουμε υπόψη όλες τις προϋποθέσεις. Ο ΠΣ Ποτόλιας Χρήστος ψήφισε «κατά». Η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι η Περιφέρεια θα είναι αρωγός της προσπάθειας αυτής, εφόσον δοθεί συγκεκριμένος προϋπολογισμός.
Θέμα 4ο : Αναφορικά με το θέμα της διοργάνωσης δημοσιογραφικού συνεδρίου στο Διδυμότειχο, ο Αντιπεριφερειάρχης είπε ότι η περιοχή του Διδυμοτείχου παρουσιάζει μεγάλο ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον κάτι το οποίο είναι ανάγκη να αναδείξουμε, πρωτίστως μέσα στα όρια της Περιφέρειάς μας, αλλά και εκτός των συνόρων αυτής. Θεωρούμε ότι οι καλύτεροι πρεσβευτές της προσπάθειας αυτής είναι οι δημοσιογράφοι. Το εγχείρημα της γνωριμίας της περιοχής από την πιο ευέλικτη ομάδα επαγγελματιών στην Περιφέρειά μας θα έχει πολλαπλά και άμεσα οφέλη, βοηθώντας να γνωρίσουν ενδοπεριφερειακά οι κάτοικοι τον τόπο τους, αλλά και να μεταδώσουν την γνώση αυτή στις διπλανές χώρες και σε πιο μακρινές ακόμη, προσελκύοντας επισκέπτες τουλάχιστον των Βαλκανικών χωρών. Ο Αντιπεριφερειάρχης εισηγήθηκε η Περιφέρεια να χρηματοδοτήσει στην διοργάνωση του συνεδρίου με το ποσό των 10.000€ και η Επιτροπή έκανε ομόφωνα δεκτή την πρότασή του (η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου σε συνεργασία με την επιτελική διεύθυνση να συντάξουν τον αναλυτικό προϋπολογισμό της διοργάνωσης που θα υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή).
Θέμα 5ο : Για το 5ο θέμα ο Πρόεδρος είπε ότι η Περιφέρεια θα πρέπει να στηρίξει το 7ο Φεστιβάλ Ποντιακών χορών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή. Τόνισε ότι η Οικονομική Επιτροπή έχει λάβει απόφαση για την οικονομική στήριξη του φεστιβάλ. Στο σημείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πέτροβιτς Δημήτρης και ο ΠΣ Παπαδόπουλος Στέλιος είπαν ότι θα έπρεπε να γνώριζε νωρίτερα η Επιτροπή για το φεστιβάλ. Η ΠΣ Πουρνάρα Μαρίκα είπε ότι υπάρχει κίνδυνος μη πραγματοποίησης της εκδήλωσης λόγω οικονομικών δυσχερειών, ενώ ο ΠΣ Ζησίμου Παύλος ζήτησε να μάθει με ποιο τρόπο θα στηρίξει η Περιφέρεια την εκδήλωση. Παίρνοντας το λόγο ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε πως υπήρξε κάποια καθυστέρηση στην ενημέρωση της Επιτροπής και την υποβολή του αιτήματος και δεσμεύτηκε ότι τέτοιου είδους θέματα θα έρχονται έγκαιρα στην Επιτροπή. Τόνισε όμως την αναγκαιότητα στήριξης της εκδήλωσης που στόχο έχει την ενδυνάμωση της ιστορικής μνήμης, αλλά και την ανάδειξη των πολιτιστικών δρώμενων του ποντιακού ελληνισμού. Η Επιτροπή συμφώνησε ομόφωνα με την πρόταση αυτή.
Θέμα 6ο : Ο Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για την εκδήλωση που διοργανώνει στις 29 Σεπτεμβρίου το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου, Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και την Περιφέρεια, με θέμα «Τα αλιευτικά προϊόντα των λιμνοθαλασσών ΑΜΘ». Τόνισε ότι τέτοιου είδους δράσεις προβάλλουν την περιοχή ως προς την γευσιγνωσία, αναδεικνύουν τους οικολογικούς τόπους και αποτελούν ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Για το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε και σχετική απόφαση συμμετοχής της Περιφέρειας από την Επιτροπή Πρωτογενούς Τομέα. Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι η Περιφέρεια θα στηρίξει τη δράση.
Το 7ο και το 8ο θέμα αποσύρθηκαν λόγω μεγάλης διάρκειας της συνεδρίασης της Επιτροπής και με την επιφύλαξη να συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση.Το λόγο ζήτησε και πήρε η ΠΣ Κουκουβέλα Ζουμπουλιά η οποία ζήτησε να εγκρίνει η Επιτροπή τη συμμετοχή της Περιφέρειας στην εκδήλωση προς τιμήν του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Η εκδήλωση αυτή συνδιοργανώνεται από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, το Δημοτικό Ωδείο, την Ιερά Μητρόπολη, το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και το ο Γυμνάσιο. Η δαπάνη συμμετοχής αφορά, σύμφωνα με την εισήγηση που κατατέθηκε, την αμοιβή της ορχήστρας δωματίου Θράκης στο ποσό των €2.500. Παίρνοντας το λόγο ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι δεν είναι απαραίτητο στο ύψος της δαπάνης που προτείνεται να υπάρχει απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού Τουρισμού και αρκεί η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν φυσικά της αναλυτικής  εισηγήσεως που υποβάλλει σ’αυτήν η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Την ίδια απάντηση έδωσε και στην επίσης κατάθεση εισηγήσεων από την ΠΣ Κουκουβέλα Ζουμπουλιά που αφορούσαν α) τν συνδιοργάνωση παρουσίασης του βιβλίου του ποιητή Θ.Μούσικα στις 9 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Φερών (δαπάνη συμμετοχής €300) και β) πρόταση συνδιοργάνωσης φεστιβάλ λατινοαμερικάνικων χορών σε συνεργασία με τον Σύλλογο Παλιννοστούντων «Αργώ» (δαπάνη συμμετοχής €600). Παρ’όλα αυτά ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής να στηρίξουν τις εκδηλώσεις αυτές, καλώντας ταυτόχρονα τους ΠΣ να συμμετέχουν σε αυτές.
Στο σημείο αυτό λύεται η σύσκεψη και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τα Μέλη
Πολιτισμού-Τουρισμού
Παπακοσμάς Κωνσταντίνος Τσολάκ Σουάτ
Κουκουβέλια Ζουμπουλιά
Ματζιάρης Αντώνιος
Παπαδόπουλος Στυλιανός
Σαλτούρος Δημήτριος
Σερεφιά Σουλτάνα
Πατήρας Νικόλαος
Παπαδόπουλος Κίμων
Πατακάκης Αργύριος
Πέτροβιτς Δημήτριος
Χατζημεμίς Τουρκές
Ποτόλιας Χρήστος
Πουρνάρα Μαρίκα

Διαβάστηκε 698 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 11:54
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Πρακτικό 8 2011 Πρακτικό 6 »

Αναζήτηση Επιτροπή Ανάπτυξης

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή