Επιτροπή Ανάπτυξης

2011 Πρακτικό 5

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2-8-2011

Στην Ξάνθη, σήμερα, 2 Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, η Επιτροπή Πολιτισμού-Τουρισμού, ύστερα από την υπ.αριθμ. οικ.ΠΕ-ΑΜΘ 130/27-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν.3852/2010.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
2. Ματζιάρης Αντώνιος, Μέλος
3. Παπαδόπουλος Στυλιανός, Μέλος
4. Σερεφιά Σουλτάνα, Μέλος
5. Πατήρας Νικόλαος, Μέλος
6. Πατακάκης Αργύριος, Μέλος
7. Πέτροβιτς Δημήτριος, Μέλος
8. Ποτόλιας Χρήστος, Μέλος
9. Μπαράν, Μπουρχάν, Αναπληρωματικό Μέλος
10.Μακρής Αθανάσιος, Π.Σ., Παρατηρητής
Καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης άσκησε η υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας κα.Πεσυρίδου Αθηνά. Σε σύνολο 14 μελών ήταν παρόντες 7 τακτικά και 1 αναπληρωματικό. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :
1.Προτάσεις – Εισηγήσεις επί πολιτιστικών διοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (εισηγητής : Στέλιος Παπαδόπουλος-Αντώνης Ματζιάρης)
2.Προτάσεις – Εισηγήσεις επί πολιτιστικών δράσεων – Συμμετοχή σε συνέδρια-συμπόσια-αθλητικούς αγώνες Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (εισηγητής :Νικόλαος Πατήρας).
3.Πρόταση καταχώρισης στην έκδοση 2012 TOURIST GUIDE of GREECE (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Παπακοσμάς)
4.Ενημέρωση για τα αποτελέσματα ημερίδων σε Σαμοθράκη, Θάσο, Καβάλα με θέμα τον τουρισμό.
5.Ενημέρωση από Αντιπεριφερειάρχη για τη λειτουργία της επιτροπής.

ΘΕΜΑ 1Ο: Προτάσεις – Εισηγήσεις επί πολιτιστικών διοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
(εισηγητής : Στέλιος Παπαδόπουλος-Αντώνης Ματζιάρης)
Το θέμα εισηγήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Παπαδόπουλος Στυλιανός και Ματζιάρης Αντώνης κάνοντας ταυτόχρονα σύντομες αναφορές σε κάθε μια από τις προτεινόμενες εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα η πρόταση αφορά τις εξής εκδηλώσεις :
 Αγώνας Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου, με ποσό χρηματοδότησης 10.000€
 Εκδηλώσεις για τον Οινικό Τουρισμό Δράμας, με ποσό χρηματοδότησης 15.000€
 Γεωργοκτηνοτροφική Έκθεση Φωτολίβους 2011, με ποσό χρηματοδότησης 15.000€
 Ημέρες Πατάτας Κ.Νευροκοπίου, με ποσό χρηματοδότησης 10.000€
ΑΠΟΦΑΣΗ 1η : Η Επιτροπή αποφάσισε την στήριξη των εκδηλώσεων αυτών με το συνολικό ποσό των 50.000€, σύμφωνα με την πρόταση της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και με την παρατήρηση ότι η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας έχει την υποχρέωση στις εισηγήσεις που θα καταθέσει στην Οικονομική Επιτροπή να αναφέρει με λεπτομέρεια το κόστος και το είδος της συμμετοχής σε κάθε μια από τις προαναφερόμενες δράσεις.
ΘΕΜΑ 2Ο: Προτάσεις – Εισηγήσεις επί πολιτιστικών δράσεων – Συμμετοχή σε συνέδρια-συμπόσια-αθλητικούς αγώνες Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (εισηγητής : Νικόλαος Πατήρας).
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Πατήρας εισηγήθηκε τις προτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και συγκεκριμένα τις εξής :
i. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ποσό 18.000€
ii. 20ο ΟΠΕΝ Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Καβάλας, ποσό 5.000€
iii. 6ο Συμπόσιο Θασιακών Μελετών, ποσό 5.000€
iv. Έκθεση KAVALAEXPO 2011, ποσό 10.000€
i. Αναφορικά με το πρώτο υποθέμα είπε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας έχει γίνει δέκτης αιτημάτων Δήμων, Πολιτιστικών Συλλόγων κλπ για τη στήριξη δράσεων πολιτισμού για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα στις δημοτικές κοινότητες γίνονται εκδηλώσεις ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ανταμώματα των κατοίκων, αλλά και καταγραφή και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης του πολιτισμού μας. Οι ανωτέρω λόγοι συναινούν στην αναγκαιότητα οικονομικής υποστήριξης έτσι ώστε η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας να καλύψει μέρος των εξόδων του συνολικού προϋπολογισμού της κάθε διοργάνωσης. Κατέληξε ότι επί του συνόλου των διοργανώσεων η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας εισηγείται την κάλυψη με το ποσό των 18.000€. Ο Πρόεδρος πρότεινε όπως και στην περίπτωση της Δράμας, η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας να καταθέσει στην Οικονομική Επιτροπή αναλυτικά τις εισηγήσεις που αφορούν τη στήριξη των εκδηλώσεων αυτών καθώς και το είδος και το ποσό της κάθε δαπάνης, λέγοντας ταυτόχρονα ότι στη διάθεση της επιτροπής θα είναι η αναλυτική αυτή περιγραφή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 2(i) : Η Επιτροπή συμφώνησε ομόφωνα με την ως άνω πρόταση και ποσό των 18.000€.
ii. Συνεχίζοντας στο δεύτερο υποθέμα, ο ΠΣ Πατήρας Νίκος ανέφερε ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας για δημιουργία συνθηκών ενθάρρυνσης της ενασχόλησης με δημιουργικές και πνευματικές δραστηριότητες, αλλά και προβολής και ανάδειξης της περιοχής της Καβάλας και της ευρύτερης Περιφέρειας ΑΜΘ σε κέντρο διεθνών δράσεων σε τομείς που προάγουν τον πνευματικό πολιτισμό, ο Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας διοργανώνει και φέτος το Διεθνές ΟΠΕΝ Σκακιστικό Τουρνουά Καβάλας, από 30 Ιουλίου έως και 6 Αυγούστου.Πρόκειται για ένα θεσμό πλέον στην ιστορία της πόλης, που διοργανώνεται ανελλιπώς εδώ και 20 χρόνια, με τη συμμετοχή εκατοντάδων, κυρίως νέων, αθλητών απ’όλο τον κόσμο, οι οποίοι συνοδεύονται σε πολλές περιπτώσεις από συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα, εξασφαλίζοντας τον αριθμό των 3.000 διανυκτερεύσεων για την Καβάλα. Πρέπει να σημειωθεί ότι από φέτος με απόφαση της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας θα ενσωματωθεί στο τουρνουά και το 21ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Πρωτάθλημα και το 14ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Πρωτάθλημα Γυναικών, προσδίνοντας ιδιαίτερη αίγλη στη διοργάνωση. Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι πρόκειται για ένα θεσμό μεγάλου βεληνεκούς, για την επίτευξη του οποίου εισηγούμαστε τη συμμετοχή της Περιφέρειας με το ποσό των 5.000€ στο κόστος της διοργάνωσης που ανέρχεται στο ποσό των 85.000€.Στο σημείο αυτό ο Περιφερειακός Σύμβουλος Χρήστος Ποτόλιας ανέφερε ότι η διοργάνωση είναι ιδιαίτερα σημαντική και η ωφελιμότητά της είναι μεγάλη για όλη την Περιφέρεια. Τόνισε ότι υπάρχει κίνδυνος μη συνέχισης της διοργάνωσης (αν δεν την αναλάβει ο Δήμος Καβάλας) και πρότεινε η Περιφέρεια να αναλάβει τη διοργάνωση αυτή και κάθε χρόνο να πραγματοποιείται σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα. Επίσης διαφώνησε με το ποσό της εισήγησης λέγοντας ότι είναι ιδιαίτερα μικρό για το μέγεθος της δράσης αυτής και αντιπρότεινε το ποσό να ανέλθει στις 15.000€. Ο Πρόεδρος παίρνοντας το λόγο αναφέρθηκε στη διοργάνωση και τη χρησιμότητά της αλλά και στην προαγωγή του Πολιτισμού αλλά και του Τουρισμού μέσω αυτής και συμφώνησε ότι η Περιφέρεια θα πρέπει να ηγηθεί μιας τέτοιας πρωτοβουλίας όπως την κατέθεσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Χρήστος Ποτόλιας. Όσον αφορά την φετινή διοργάνωση και τη στήριξή της, πρότεινε να ψηφιστεί η εισήγηση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με την παρότρυνση αύξησης της συμμετοχής στο ποσό των 10.000€.
ΑΠΟΦΑΣΗ 2(ii) : Τα μέλη της Επιτροπής διαφώνησαν με τον πρόεδρο και συμφώνησαν ομόφωνα με την πρόταση του Περιφερειακού Συμβούλου Ποτόλια Χρήστου στο αιτούμενο ποσό των 15.000€.
iii. Συνεχίζοντας στο τρίτο υποθέμα ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Πατήρας ανέφερε ότι στις 17-19 Σεπτέμβριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Θάσο το 6ο Συμπόσιο Θασιακών Μελετών με θέμα «η Θάσος δια μέσω των αιώνων. Ιστορία-Τέχνη-Πολιτισμός». Η εν λόγω διοργάνωση είναι η 6η κατά σειρά από το 1991 (με συχνότητα πραγματοποίησης ανά 4 χρόνια) με διεθνή και εγχώρια δυναμική στους ανωτέρω τρεις τομείς. Παράλληλα εκδίδεται ειδικός τόμος «Θασιακά-Περιοδική έκδοση της Θασιακής Ένωσης Καβάλας» με τις εισηγήσεις , όπου καταγράφονται σημαντικά στοιχεία που προάγουν την Ιστορία, την Τέχνη και τον Πολιτισμό της ευρύτερης περιοχής. Στο 6ο συμπόσιο πρόκειται να συμμετάσχουν 50 σύνεδροι για 4 βράδια με συνολικό κόστος 22.000€ και η εισήγηση αφορά τη συμμετοχή της Περιφέρειας με το ποσό των 5.000€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 2(iii) : Ομόφωνα τα μέλη της Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου Πατήρα Νίκου αποφάσισαν η Περιφέρεια να συμμετέχει και στην οικονομική στήριξη του συμποσίου στο ποσό της πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, δηλαδή 5.000€.
iv. Αναφερόμενος στο τέταρτο υποθέμα ο Περιφερειακός Σύμβουλος Πατήρας Νίκος τόνισε ότι με τη συμμετοχή της ΠΑΜΘ σε εκθέσεις τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα ενδυναμώνεται η Περιφερειακή Συνείδηση. Επίσης γνωρίζονται οι Περιφερειακές Ενότητες μεταξύ τους στον τομέα του επιχειρείν, αλλά και στους τομείς του Τουρισμού, Πολιτισμού και Αγροτικής Οικονομίας. Η ΠΑΜΘ μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας επιθυμεί την παρουσία και προβολή δράσεων και προϊόντων τόσο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας όσο και του συνόλου της ΠΑΜΘ στην έκθεση αυτή που όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας έχει αποδείξει με συγκριτικά στοιχεία ότι συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών και συνάπτονται μέσω αυτής επιχειρηματικές και εμπορικές συνεργασίες.Η συμμετοχή στην έκθεση εκπροσώπων της Βαλκανικής ενδυναμώνει την προσπάθεια της ΠΑΜΘ για εξωστρέφεια και διαρκή προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων στο ευρύ πεδίο της Βαλκανικής αλλά και της ΝΑ Ευρώπης.Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε τη συμμετοχή της Περιφέρειας επί του συνολικού προυπολογισμού της Έκθεσης KAVALAEXPO 2011 με το ποσό των 10.000€.
ΑΠΟΦΑΣΗ 2(iv) : Ομόφωνα τα μέλη της Επιτροπής, αφού άκουσαν την αποφάσισαν να συμμετέχει η Περιφέρεια στην Έκθεση KAVALAEXPO 2011 σύμφωνα με την εισήγηση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και για το ποσό των 10.000€.
ΘΕΜΑ 3Ο : Πρόταση καταχώρισης στην έκδοση 2012 TOURIST GUIDE of GREECE (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Παπακοσμάς)
Αναφορικά με την πρόταση καταχώρισης στην έκδοση TOURIST GUIDE OF GREECE 2012, τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν η πρόταση να εξεταστεί στο πλαίσιο της συνολικής προβολής της Περιφέρειας μέσω ΕΣΠΑ.
ΘΕΜΑ 4Ο : Ενημέρωση για τα αποτελέσματα ημερίδων σε Σαμοθράκη, Θάσο, Καβάλα με θέμα τον τουρισμό.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τις πραγματοποιηθείσες ημερίδες σε Καβάλα, Σαμοθράκη και Θάσο που αφορούσαν την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος MED - SHIFT με θέμα «Βιώσιμος Τουρισμός σε Ευαίσθητες Περιοχές». Τα μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν ομόφωνα με την πρόταση του Προέδρου να διοργανωθούν στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων μικρές δράσεις προβολής των νησιών μας, Σαμοθράκης και Θάσου.

ΘΕΜΑ 5Ο: Ενημέρωση από Αντιπεριφερειάρχη για τη λειτουργία της επιτροπής.
Ανοίγοντας τη συνεδρίαση της Επιτροπής ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τον τρόπο λειτουργίας της αλλά και τη συζήτηση που έγινε στην Εκτελεστική Επιτροπή όσον αφορά τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις που είχαν κατατεθεί κατά την 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού Τουρισμού. Έκανε γνωστό στα μέλη ότι ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θα καταθέσει αναλυτική κατάσταση αποφάσεων για τη στήριξη πολιτιστικών δράσεων που έχει λάβει μέχρι τώρα η Οικονομική Επιτροπή, αλλά και τη μέχρι τώρα πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όσον αφορά συγκεκριμένους κωδικούς εξόδων με αναφορά σε δράσεις πολιτισμού-τουρισμού. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι τα θέματα που έρχονται στην Επιτροπή θα πρέπει να είναι περιφερειακής εμβέλειας και η Επιτροπή δεσμεύτηκε ότι σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί στο μέλλον. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παπαδόπουλος Στέλιος είπε ότι η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να απορρίπτει δράσεις που εγκρίνει η Επιτροπή Πολιτισμού-Τουρισμού μόνο για λόγους νομιμότητας και πρόσθεσε ότι μέσα στο φθινόπωρο θα πρέπει να γίνει προγραμματισμός για το 2012 για δράσεις που θα στηρίξει η Περιφέρεια για το επόμενο έτος. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αργύρης Πατακάκης τόνισε ότι ο Πολιτισμός ενδυναμώνει την περιφερειακή συνοχή και θα πρέπει η Περιφέρεια να συνεχίσει παρά τις οικονομικές δυσκολίες να στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες και ειδικά ακριτικών περιοχών. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Χρήστος Ποτόλιας είπε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός τουριστικών-πολιτισιτκών δράσεων οι οποίες πρωτίστως θα πρέπει να ικανοποιούν τον τοπικό πληθυσμό. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μακρής Αθανάσιος που συμμετέχει ως παρατηρητής πρότεινε να γίνει ένα περιφερειακό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, σκάκι κλπ σε σχολικό επίπεδο. Στο σημείο αυτό λύεται η σύσκεψη και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τα Μέλη
Πολιτισμού-Τουρισμού
Παπακοσμάς Κωνσταντίνος Ματζιάρης Αντώνιος
Παπαδόπουλος Στυλιανός
Σερεφιά Σουλτάνα
Πατήρας Νικόλαος
Πατακάκης Αργύριος
Πέτροβιτς Δημήτριος
Ποτόλιας Χρήστος
Μπαράν Μπουρχάν

Διαβάστηκε 717 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 11:53
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Πρακτικό 6 2011 Πρακτικό 4 »

Αναζήτηση Επιτροπή Ανάπτυξης

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή