Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΟΠΣ ΕΠΑ) καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν την υλοποίηση και παρακολούθηση του ΕΠΑ και των προγραμμάτων του, ήτοι των Τομεακών (ΤΠΑ) και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΠΠΑ).

Τα στελέχη των Δικαιούχων/Φορέων Υλοποίησης απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΠΑ.  Παρακάτω δίνονται οι σχετικές οδηγίες εγγραφής:

  • Μετάβαση στη σελίδα https://logon.ops.gr/ergorama6/#!/home/register και υποβολή ηλεκτρονικά της σχετικής Αίτησης Δημιουργίας Νέου Λογαριασμού Χρήστη Δικαιούχου. Αποδέκτης θα πρέπει να είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ.
  • Εκτύπωση του υποβεβλημένου pdf της αίτησης χρήστη και υπογραφή του αρμοδίως
  • Αποστολή της αίτησης στο γραφείο ΟΠΣ ΕΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ σύμφωνα με τα παρακάτω:

 3.1 Εάν η αίτηση του χρήστη έχει επιλεχθεί να υπογραφεί χειρογράφως, τότε πρέπει να αποσταλεί:

  • η σκαναρισμένη υπογεγραμμένη αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση sgouros@pamth.gov.gr και
  • η υπογεγραμμένη αίτηση ταχυδρομικώς στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Γραφείο ΟΠΣ ΠΠΑ ΑΜΘ (υπόψιν κ. Γ. Σγούρου)

Γ. Κακουλίδου 1, Ισόγειο

69132, Κομοτηνή

3.2. Εάν η αίτηση έχει υπογραφεί ψηφιακά, τότε πρέπει να αποσταλεί το ψηφιακά υπογεγραμμένο .pdf της αίτησης μέσω email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (δεν απαιτείται επιπλέον ταχυδρομική αποστολή)

Μετά την επιτυχή δημιουργία χρήστη δικαιούχου, το ΟΠΣ ΕΠΑ είναι προσβάσιμο στον σύνδεσμο: https://logon.ops.gr/

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με κάποια από τις λειτουργίες του ΟΠΣ ΕΠΑ παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας απευθυνόμενοι στην ΔΑΝΑΠ Περιφέρειας ΑΜΘ μέσω του ΟΠΣ ΕΠΑ και συγκεκριμένα κάνοντας ερώτημα μέσω Helpdesk.

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  ως αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης παραμένει στη διάθεσή σας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας ΑΜΘ

Γ. Κακουλίδη 1, Ισόγειο

69132, Κομοτηνή

Τηλ: 25313 52162

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διευθύντρια: Χουρίδου Παρασκευή

Τηλ: 25313 52126

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής: Ψαρικίδου Χρυσούλα

Τηλ: 25313 52128

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων: Αννα Δρίνη

Τηλ: 25313 52129

email: adriniΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υπεύθυνος ΟΠΣ ΕΠΑ: Σγούρος Γεώργιος

Τηλ: 25313 52127

email: sgourosΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΠΑ ΑΜΘ) έχει καταρτιστεί με στόχο την αξιοποίηση των εθνικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την επίτευξη των στόχων του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αποτελεί την εξειδίκευση του γενικότερου προγράμματος που προβλέπει ο Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τον οποίο ο προγραμματισμός του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα πραγματοποιείται σε μεσοπρόθεσμη βάση μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το οποίο θα αναλύεται σε Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης ανά Περιφέρεια (ΠΠΑ) και Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης ανά Υπουργείο (ΤΠΑ).

Ο προϋπολογισμός του ΠΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης όσον αφορά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2025 ανέρχεται στο ποσό των 145.000.000 ευρώ.

Αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ορίστηκε η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να βρείτε:

 

Αποφάσεις

  • «Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής» (ΑΔΑ: 6ΚΝΖ465ΦΥΟ-ΚΥΨ, ΦΕΚ 1776/Β/2016), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.Α2δ/Γ.Π.οικ.57869/28-6-2016 (ΦΕΚ 2464/Β/2016) όμοια.
  • Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.Α2δ/Γ.Π. οικ.9106/6-9-2016 (ΦΕΚ 314 Β) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας» (ΑΔΑ: 7ΝΨΚ465ΦΥΟ-1Ξ4).
  • Ανακοίνωση ειδικότητας Ρευματολογίας με ΑΔΑ: ΨΛΝΓ7ΛΒ-ΩΣΥ σύμφωνα με την υπ.αρ Γ5α/ Γ.Π. 65399/18 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 1658/Β/2019).

 

Νομοθεσία τοποθέτησης

 

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή