Τελευταία ενημέρωση: 28/11/2023

 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΓΙΑΤΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ   21409/22-9-2023 15-9-2023  8-7-2024   
2  ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ   322287/3943      
               
               
               

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης

         Χρονολογική                  παράταση (Αρ. Απόφασης)

 Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις

1

   

 

         
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΕΤΗ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΜΙΓΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ  1982/06-6-2022 22-8-2022 21-8-2024  
2  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  472/08-2-2022 03-5-2022 02-5-2024  
3  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  2272/27-6-2022 21-9-2022 17-7-2024  
4  ΜΑΓΟΥΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 8572/12-4-2023 10-4-2023  20-02-2025   

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση  (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
 ΚΑΡΑΚΟΥΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27-7-2023 233142/2854        
 2 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 28-7-2023 234576/2878        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 10

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΣΤΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 4232/31-12-2021 13-12-2021 12-12-2026  
2  ΦΩΚΑ ΣΟΥΖΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 8843/26-4-2022 20-4-2022 19-4-2027  
3  ΚΕΡΑΣΣΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 3607/20-02-2023 03-03-2023  02-03-2028   
4 ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΟΒΑ ΙΡΙΝΑ  ΓΚΟΥΣΕΪΝ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ

13110/07-06-2023

22-05-2023  24-05-2028   
 5  ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ   313411/3853/11-10-2023      
 6  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ   322962/3950/20/10/2023      
 7  ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ   326121/3992/25/10/2023      
               
               

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 8

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 2

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1              
2              

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρόνολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΧΟΤΟΥΜΑΝ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ  1136/30-3-2022 28-6-2022 27-12-2023  
2  ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ

 14174/19-6-2023

14-06-2023  13-06-2028   
3  ΜΑΔΥΤΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  20274/12-9-2023 08-09-2023  11-08-2025   
4  ΜΑΔΕΜΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ   272733/3443/11-9-2023      
5  ΜΗΤΤΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ   291074/3637/21-9-2023      
6  ΑΚΗΦ ΟΓΛΟΥ ΕΖΓΚΗΛ  ΜΠΗΡΟΛ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ   293180/3667/22-9-2023      

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρόνολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  29-4-2022 1497  ΠΛΗΡΗ      ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
2  ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 25-1-2023 23541/369 ΠΛΗΡΗ      
3  ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22-3-2023  87465/1184  ΠΛΗΡΗ      ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
 4  ΜΠΟΖ ΤΖΙΧΑΤ  ΤΖΕΒΗΤ  3-11-2023  340003/4152 ΠΛΗΡΗ       
                 
                 
                 
                 

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  69910/8-12-2021 11-1-2022 10-1-2026  
2  ΜΠΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  19806/13-9-2022 09-9-2022 06-12-2025  
3  ΠΟΥΡΟΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  29223/28-12-2022 22-12-2022  21-12-2027   
4  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΥΠΗΡΕΤΕΙ   20-11-2019 19-11-2024  
5  ΜΗΤΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ   16-3-2020 15-3-2025  
6  ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  18708/28-4-2022 09-5-2022 08-5-2027  

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤΟΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 2

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΜΑΡΙΟΛΗ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΔΑΝΑΗ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 13343/09-06-2023  06-06-2023 05-05-2024  
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΘΕΟΛΟΓΙΑ  ΗΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 22932/10/10/2023  06-10-2023  05-09-2024   

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1  ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ ΑΝΝΕΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 09-8-2021 2484  1 ΕΤΟΣ      
2  ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΜΥΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09-8-2021 2485  1 ΕΤΟΣ      
3  ΜΠΑΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΙΡΟ 09-8-2021 2496  1 ΕΤΟΣ      
4  ΡΕΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ 09-8-2021 2497  1 ΕΤΟΣ      
5  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΒΗ ΑΝΤΡΕΑΣ 10-8-2021 2502  1 ΕΤΟΣ      
6  ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 02-8-2022 2858  1 ΕΤΟΣ      
 7  ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 27-7-2023 233164/2855  1 ΕΤΟΣ       
 8  ΚΑΡΚΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ  ΘΩΜΑΣ 22-9-2023   293349/3674 1 ΕΤΟΣ       
                 
                 
ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΠΟΤΟΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΥΠΗΡΕΤΕΙ   19-12-2018 09-1-2023  
2               
3              
4              

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 ΕΤΗ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΖΥΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΥΠΗΡΕΤΕΙ  23116/20-10-2022 19-10-2022 18-4-2025  
2  ΚΑΒΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ   17-12-2021 16-6-2024  
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 35229/521/15-6-2023      
4  ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ ΣΙΜΩΝΑ ΞΕΝΙΑ  ΑΝΤΝΙΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ   291713/3650/21-9-2023      

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1  ΤΟΠΟΥΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  ΧΡΗΣΤΟΣ  3-7-2023  206692/2503  ΠΛΗΡΗ      
 2 ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 28-7-2023  234552/2877  ΠΛΗΡΗ      
3  ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΙΩΑΝΝΗΣ    290854/3634    15-6-2024    
                 
                 
                 
                 

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 ΕΤΗ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 3

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  19953/14-9-2022  30-08-2022 01-3-2025  
2  ΦΟΥΤΖΙΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ   17122/27-7-2023 26-07-2023  25-01-2026   
3  ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  22460/4-10-2023 2-10-2023  1-4-2026   

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1  ΚΑΜΠΛΙΩΝΗ ΔΑΦΝΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/9/2023   278691/3493        ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
2  ΚΟΥΤΟΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  11/9/2023  278702/3494        ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
3  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 27/10/2023   332422/4066        ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΜΠΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  22449/12-10-2022 10-10-2022 09-10-2026  
2  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ   01-10-2021 21-5-2025  
3  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ   18-5-2021 17-01-2025  
4  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  20603/15-9-2023 7-9-2023 6-9-2027  

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03-2-2023 35184/519 ΠΛΗΡΗΣ      
2  ΙΝΤΖΕ ΣΩΤΗΡΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23-05-2023   155388/1908 ΠΛΗΡΗΣ       
 3 ΒΡΑΖΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΖΗΣΗΣ-ΛΙΒΙΟΣ 03-07-2023   205193/2479 ΠΛΗΡΗΣ       
                 
                 
                 
                 
                 

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΕΤΗ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 14

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΑΪΝΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ  24736/9-11-2022 08-11-2022 07-11-2024  
2  ΜΠΑΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  2486/28-4-2022 25-8-2022 24-8-2024  
3  ΜΠΑΡΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  3607/20-2-2023 16-8-2022 15-5-2024  
4  ΚΟΒΟΓΛΑΝΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ  28291/15-12-2022 13-12-2022  12-12-2024   
5  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  21479/3-10-2022 27-9-2022 26-9-2024  
6 ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  3607/20-2-2023 13-03-2023 12-03-2025  
7  ΤΟΥΜΠΑΝ ΦΟΥΡΚΑΝ  ΤΑΣΗΜ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  8571/12-4-2023 07-04-2023  14-01-2024   
8  ΣΑΡΑΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΗΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ   15567/6-7-2023 05-07-2023  04-07-2025   
9  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  23009/31-10-2023 09-10-2023 08-10-2025  
10  ΚΑΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  23924/20-10-2023 19-10-2023  11-9-2024   
11  ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  23921/20-10-2023 19-10-2023  5-9-2024   
12  ΜΠΟΥΧΟΥΡΗ ΑΜΑΛΙΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  26715/20/11/23  17-11-2023 16-11-2024  
13  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ   24756/31/10/2023 27-10-2023  26-10-2025   
14 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ   307687/3805/5-10-2023      

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1 ΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 27-7-2023 233532/2863        
2  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΣ 28-7-2023 234606/2880        
                 
                 
                 
                 
                 
                 

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 ΕΤΗ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 2

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΚΕΣΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  7289/30-03-2023 23-03-2023 23-09-2025  
2  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  25005/01-11-2023 31-10-2023 13-03-2026  

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΕΤΗ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ  67461/3-12-2021 25-1-2022 24-12-2023  
2  ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  623/22-2-2022 17-5-2022 16-4-2024  
3  ΛΑΓΟΥΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ   23-11-2021 29-11-2023  
4  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 1129/17-1-2023 16-1-2023 15-1-2025  
5  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 438/9/1/2023 04-01-2023 03-01-2025  
 6  ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ        

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1  ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΒΒΑΣ 02-8-2022 231527/2859  2 ΕΤΗ      
2  ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02-8-2022 231538/2862  2 ΕΤΗ      
3  ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28-6-2023   199196/2402 2 ΕΤΗ       
4  ΚΤΩΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 28-7-2023 234488/2872        
5  ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 28-7-2023 234496/2873        
6 ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΜΑΡΙΟΣ 28-7-2023 234527/2875        
7 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 28-7-2023 234534/2876        
8 ΤΣΙΤΑΚΟΒΑ ΜΙΧΑΕΛΑ ΜΠΙΣΕΡ 28-7-2023 234591/2879        
9 ΗΛΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΗΛΙΑΣ 25/10/2023 330163/4036        ΕΚΡ.ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣ
                 

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 12

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΧΑΤΖΗΑΜΕΤ ΡΑΜΑΔΑΝ ΡΕΤΖΕΠ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ   02-10-2020 03-5-2025  
2  ΚΟΥΡΤΟΒΑ ΚΑΛΙΝΑ ΙΒΑΝΟΒΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  240/26-1-2022 19-4-2022 24-2-2027  
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 12

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  22211/10-10-2022 05-10-2022  04-10-2024  
2  ΛΑΜΠΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ   16-4-2019 15-12-2024  
3  ΖΑΡΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ   08-3-2021 07-3-2027  
4  ΤΣΕΡΠΙΣΤΑΛΗ ΜΙΡΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ  156/18-1-2022  04-3-2022 03-3-2024  
5  ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ  1303/21-4-2022  25-1-2022  24-1-2028  
6  ΑΪΤΣΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ ΧΑΡΙΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  23923/20/10/2023  04-11-2022 03-11-2028  
7  ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΡΙΑΔΝΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ

 7767/4-4-2023

 

3-4-2023  2-4-2025   
8 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 6929/28-3-2023 21-3-2023  19-3-2026   
9  ΒΑΚΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 17845/8/8/2023  28-7-2023 12-1-2024   
10  ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  22941/10-10-2023 05-10-2023  04-10-2024   
11  ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ  329453/4020/13-11-2023      
12  ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ  330141/4025/16-11-2023      

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1                
2                
3                
4                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤΟΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 2

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  9993/3/5/2023  28-4-2023 27-4-2024   
2  ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  13783/14-6-2023 13-6-2023  14-6-2024   

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1  ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  25/9/2023  295109/3690        
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή