Τελευταία ενημέρωση:27/03/2023

 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  3409/17-2-2022 15-2-2022  14-2-2027   
2              
3              
4              
5              
6              

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης

         Χρονολογική                  παράταση (Αρ. Απόφασης)

 Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις

1

   

 

         
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΕΤΗ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΜΙΓΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ  1982/06-6-2022 22-8-2022 21-8-2024  
2  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  472/08-2-2022 03-5-2022 02-5-2024  
3  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  2272/27-6-2022 21-9-2022 17-7-2024  
4  ΜΑΓΟΥΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ   20657/334      

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση  (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 10

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΣΤΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 4232/31-12-2021 13-12-2021 12-12-2026  
2  ΦΩΚΑ ΣΟΥΖΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 8843/26-4-2022 20-4-2022 19-4-2027  
3  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  ΘΩΜΑΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ   28652/20-12-2022 19/20-12-2022  18-12-2027   
4  ΚΕΡΑΣΣΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 3607/20-02-2023 03-03-2023  02-03-2028   
5 ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΟΒΑ ΙΡΙΝΑ  ΓΚΟΥΣΕΪΝ  ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ  368868/9-3-2023      
6              
7              
8              
9              
10              

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 8

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 2

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1              
2              

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρόνολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΗΤΑΣ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ   15-10-2018 19-9-2023  
2  ΧΟΤΟΥΜΑΝ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ  1136/30-3-2022 28-6-2022 27-12-2023  
3  ΜΗΤΤΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ   75241/22/8-2-2023      
4              
5              

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρόνολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
  ΜΑΔΥΤΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   69525/978   Γ4δ/Γ.Π877 14/6/2023  
1  ΚΑΤΡΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22-2-2022   117496/1419  ΠΛΗΡΗ      ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
2  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  29-4-2022 1497  ΠΛΗΡΗ      ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
3  ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 25-1-2023 23541/369 ΠΛΗΡΗ     ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
4  ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22-3-2023  87465/1184  ΠΛΗΡΗ      ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
5                
6                
7                
8                
9                
10                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  69910/8-12-2021 11-1-2022 10-1-2026  
2  ΜΠΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  19806/13-9-2022 09-9-2022 06-12-2025  
3  ΠΟΥΡΟΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  29223/28-12-2022 22-12-2022  21-12-2027   
4  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΥΠΗΡΕΤΕΙ   20-11-2019 19-11-2024  
5  ΜΗΤΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ   16-3-2020 15-3-2025  
6  ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  18708/28-4-2022 09-5-2022 08-5-2027  

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤΟΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 2

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΚΑΛΛΙΑ ΖΩΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ  16213/22-7-2022 21-7-2022 20-6-2023  
2  ΜΑΡΙΟΛΗ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΔΑΝΑΗ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ   49840/734/16-2-2023      

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΗΛΙΑΣ 14-10-2020 2881  1 ΕΤΟΣ      
2  ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ ΑΝΝΕΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 09-8-2021 2484  1 ΕΤΟΣ      
3  ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΜΥΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09-8-2021 2485  1 ΕΤΟΣ      
4  ΜΠΑΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΙΡΟ 09-8-2021 2496  1 ΕΤΟΣ      
5  ΡΕΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ 09-8-2021 2497  1 ΕΤΟΣ      
6  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΒΗ ΑΝΤΡΕΑΣ 10-8-2021 2502  1 ΕΤΟΣ      
7  ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 02-8-2022 2858  1 ΕΤΟΣ      
8 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24-10-2022 3917 1 ΕΤΟΣ      

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΠΟΤΟΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΥΠΗΡΕΤΕΙ   19-12-2018 09-1-2023  
2               
3              
4              

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 ΕΤΗ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΖΥΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΥΠΗΡΕΤΕΙ  23116/20-10-2022 19-10-2022 18-4-2025  
2  ΚΑΒΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ   17-12-2021 16-6-2024  
3  ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ  5542/2-3-2023      
4 ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 232390/2867/23-3-2023      

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1 ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ ΣΙΜΩΝΑ-ΞΕΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20-6-2022 180862/2159 ΠΛΗΡΗ  29-08-2023    
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 03-2-2023 35229/521  ΠΛΗΡΗ      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 ΕΤΗ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 3

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ  19953/14-9-2022  30-08-2022 01-3-2025  
2              
3              

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΜΠΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  22449/12-10-2022 10-10-2022 09-10-2026  
2  ΚΑΡΑΙΒΡΑΧΗΜ ΧΟΥΣΕΙΝ ΣΑΚΙΡ ΥΠΗΡΕΤΕΙ   06-10-2020 11-6-2023  
3  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ   01-10-2021 21-5-2025  
4  ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ   18-5-2021 17-01-2025  

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 6-11-2022  4115  ΠΛΗΡΗΣ       
2  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03-2-2023 35184/519 ΠΛΗΡΗΣ      
3                
4                
5                
7                
8                
9                
10                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΕΤΗ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 14

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΑΪΝΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ  24736/9-11-2022 08-11-2022 07-11-2024  
2  ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  3632/4-5-2022 21-6-2022 20-6-2025  
3  ΜΠΑΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  2486/28-4-2022 25-8-2022 24-8-2024  
4  ΜΠΑΡΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  2161/21-6-2022 16-8-2022 15-7-2023  
5  ΚΟΒΟΓΛΑΝΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ  28291/15-12-2022 13-12-2022  12-12-2024   
6  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 21479/3-10-2022 27-9-2022 26-9-2024  
7  ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  27018/5-12-2022 1-12-2022  29-9-2024   
8 ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 3607/20-2-2023 13-03-2023 12-03-2025  
9  ΜΠΑΡΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ  3607/20-2-2023      
10  ΤΟΥΜΠΑΝ ΦΟΥΡΚΑΝ  ΤΑΣΗΜ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ   52076/764/28/2/2023      
11  ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 75491/1049/15-3-2023      
12              
13              
14              

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1  ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΖΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΣ        11834/2-3-2023 20-9-2023   
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
 9                
10                
11                
12                
13                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 ΕΤΗ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 2

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΚΕΣΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ 3607/20-2-2023      
2  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ   5542/2-3-2023      

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΕΤΗ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ  67461/3-12-2021 25-1-2022 24-12-2023  
2  ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  623/22-2-2022 17-5-2022 16-4-2024  
3  ΛΑΓΟΥΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ   23-11-2021 29-11-2023  
4  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 1129/17-1-2023 16-1-2023 15-1-2025  
5  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 438/9/1/2023 04-01-2023 03-01-2025  
6  ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΟΛΓΑ  ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ   218467/2662      

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1  ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΑΝΤΡΕΑ ΣΤΕΛΙΟΣ 01-11-2021 300183/3636  2 ΕΤΗ      
2  ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 26-5-2022 153691/1865  2 ΕΤΗ      
3  ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΒΒΑΣ 02-8-2022 231527/2859  2 ΕΤΗ      
4  ΜΠΕΡΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΙΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 02-8-2022 231535/2861  2 ΕΤΗ      
5  ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02-8-2022 231538/2862  2 ΕΤΗ      
6                
                 
                 
                 

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 12

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΧΑΤΖΗΑΜΕΤ ΡΑΜΑΔΑΝ ΡΕΤΖΕΠ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ   02-10-2020 03-5-2025  
2  ΚΟΥΡΤΟΒΑ ΚΑΛΙΝΑ ΙΒΑΝΟΒΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  240/26-1-2022 19-4-2022 24-2-2027  
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΛΗΡΗΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 12

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΚΕΝΑΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 17744/12-8-2022 12-8-2022 29-6-2023  
2  ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  22211/10-10-2022 05-10-2022  04-10-2024  
3  ΝΑΓΟΡΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ    30-10-2017 29-10-2023  
4  ΛΑΜΠΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ   16-4-2019 15-12-2024  
5  ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  16299/25-7-2022 22-7-2022  23-7-2023   
6  ΖΑΡΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ   08-3-2021 07-3-2027  
7  ΤΣΕΡΠΙΣΤΑΛΗ ΜΙΡΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ  156/18-1-2022  04-3-2022 03-3-2024  
8  ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ  1303/21-4-2022  25-1-2022  24-1-2028  
9  ΑΪΤΣΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ ΧΑΡΙΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  24737/9-11-2022  04-11-2022 03-11-2023  
10  ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΡΙΑΔΝΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ

 75241/22

 

     
11 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ 3607/20-2-2023      
 12  ΒΑΚΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ  10498/210/23-3-2023      

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1  HUSAMIEH MOHAMMAD  FAYEZ  27-01-2023  26251/400        
2  ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27-1-2023 27206/411      
3  ΑΪΤΣΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ  ΧΑΡΙΤΩΝ 31/01/2023   30865/442        
4  ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ 27/03/2023   92342/1235        
5                
6                
7                
8                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤΟΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 2

Κάλυψη Θέσεων

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Στάδιο - κατάσταση  Σχετ. αριθ. πρωτοκόλλου  Έναρξη  Λήξη  Παρατηρήσεις
1  ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ   60436/848/1-3-2023      
2  ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ   79208/1088/21-3-2023      

Αιτήσεις σε αναμονή

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ημερομηνία αίτησης  Αριθμ. πρωτοκόλλου  Εκτιμώμενος χρόνος ειδίκευσης  Χρονολογική παράταση (Αρ. Απόφασης)  Λήξη χρονολογικής παράτασης  Παρατηρήσεις
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ: Έχει προταθεί για διορισμό από την Δ/νση Υγείας
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ: Έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης από το Υπ. Υγείας
ΥΠΗΡΕΤΕΙ: Έχει αναλάβει υπηρεσία στο Γ. Ν. Καβάλας

 

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή