Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΑΜΘ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 2.3 «ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΟΥ»

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης

2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού»

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Η Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καλεί

όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς με δικαίωμα συμμετοχής

να συμμετάσχουν στη δράση 2.3. «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού», του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο.

1.Στόχος της δράσης 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» του μέτρου 2.1.4

Στόχος της δράσης 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» του μέτρου 2.1.4 είναι η προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση των ενεργειακών εισροών (χημικά λιπάσματα-φυτοφάρμακα), τη βελτίωση της οργανικής ουσίας του εδάφους, την εξοικονόμηση νερού και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας.

2.Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης

Περίοδος υποβολής αιτήσεων 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ορίζεται η περίοδος από 9/4/2012 έως 25/5/2012.

Και 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ορίζεται η περίοδος από 16/7/2012 έως 31/8/2012

3.Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι, αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων για συμμετοχή υποβάλλουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) ή στις Οργανώσεις Παραγωγών Καπνού (ΟΠΚ) ή στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ), αίτηση ενίσχυσης πλήρως συμπληρωμένη.

Οι αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται στις οικείες Ε.Α.Σ, ΟΠΚ, ΚΕΠΠΥΕΛ, μετά και την καταχώρησή τους στο μηχανογραφικό σύστημα, διαβιβάζονται εντός 10 εργασίμων ημερών από την κατάθεσή τους, στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας με ευθύνη των Ε.Α.Σ.

4.Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων για τη δράση μπορούν να κριθούν καπνοπαραγωγοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει, το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό στις περιοχές παρέμβασης και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και εντάσσουν την καλλιέργεια καπνού στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων:

  • Πρόσωπα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της Πρόωρης Συνταξιοδότησης και οι σύζυγοι αυτών.
  • Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό
  • Πρόσωπα, τα οποία έχουν αποκλεισθεί από τις ενισχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή δράσεων και για όσο χρόνο ισχύει ο αποκλεισμός.

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για μια πενταετία, να έχουν αρχίσει τις δεσμεύσεις της δράσης από την 15η Οκτωβρίου 2011 και να έχουν εντάξει την καλλιέργεια καπνού στο σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης με βάση τις κατευθύνσεις και προδιαγραφές του Προτύπου AGRO 2.

 

ΕΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ (1) ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ  214.

 

β. Τομείς παρέμβασης

Σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επιλέξιμη για ένταξη είναι η έκταση της εκμετάλλευσης του παραγωγού, η οποία βρίσκεται στις περιοχές παρέμβασης ( καπνοπαραγωγικές περιοχές και ειδικότερα στους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, κλπ ) και έχει μέγιστο μέγεθος ίσο με την έκταση η οποία καλλιεργήθηκε με καπνό με βάση την τελευταία Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ), προσαυξημένο το πολύ κατά 0,5 Ηa. Το ελάχιστο μέγεθος εκάστου αγροτεμαχίου είναι 0,05 Ηa.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες :

  1. Στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) ή στις Οργανώσεις Παραγωγών Καπνού (ΟΠΚ)
  2. Όπου έχει αναρτηθεί στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας
  3. Στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης
  4. Στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) .
  5. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr ,
  6. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr
  7. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr βρίσκονται οι δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπουργικές αποφάσεις

 

Διαβάστηκε 2110 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012 11:59

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή