Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΑΜΘ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Δράσεις 3.1 ‘’Αντικατάσταση κυψελών’’ και 3.2 ‘’Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας’’ έτους 2014

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δράμας, ενημερώνει τους μελισσοκόμους του Νομού μας ότι για να ενταχθούν στις παραπάνω Δράσεις, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση στο Κέντρο Μελισ/μίας Κεντρικής Μακεδονίας (26ο χλμ ΕΟ Θεσ/νίκης – Πολυγύρου, Βασιλικά Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 570 06) έως την 27/06/2014.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση 3.1 έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον είναι κάτοχοι θεωρημένου μελισ/κού βιβλιαρίου και δηλώνουν τα μελισ/νη τους στο έντυπο Ε1 ή και Ε3 της φορολογικής δήλωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση 3.2 έχουν οι ‘’επαγγελματίες αγρότες’’ και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ, εφόσον κατέχουν πάνω από 150 παραγωγικά μελίσσια. Η αίτηση είναι κοινή για τις δύο Δράσεις και μπορεί να υποβληθεί:

α) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή (εντός προθεσμίας)          β) αυτοπροσώπως

γ) δια αντιπροσώπου (με σχετική εξουσιοδότηση επικυρωμένη από αστυνομική αρχή).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις είναι τα εξής:

1) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου.

2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 (ή Ε3) της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης.

3) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού.

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86.

5) Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών (μόνο για την Δράση 3.1).

6) Φωτοαντίγραφο της πρώτης και τελευταίας σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ (μόνο για την Δράση 3.2).

7) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελ/κού - αγροτικού αυτοκινήτου, εφόσον χρησιμο-ποιηθεί για την μεταφορά των κυψελών (μόνο για την 3.2).            


Διαβάστηκε 2873 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή