Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΑΜΘ

Ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων – Υπολείμματα

Τα γεωργικά φάρμακα όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες τότε είναι σύμμαχοι του καλλιεργητή στην προσπάθειά του για προστασία των καλλιεργειών από εχθρούς και ασθένειες. Αν δεν χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες τότε τα αποτελέσματα αντιστρέφονται, γι’ αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η υπερβολική δοσολογία, η χρήση γεωργικών φαρμάκων ακατάλληλων ή με ακατάλληλο τρόπο ή όχι την κατάλληλη χρονική στιγμή και χωρίς την τήρηση των ελάχιστων ημερών πριν την συγκομιδή θα έχει δυσάρεστες και σοβαρές συνέπειες πρώτα στην υγεία του χρήστη παραγωγού, στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, στην καταλληλότητά τους προς κατανάλωση και στο περιβάλλον. Σε μεγάλο βαθμό οι ευθύνες για τη σωστή χρήση τους καταλήγουν στον παραγωγό. Σάς εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή ως προς την ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα οι οδηγίες χρήσης της ετικέτας, δηλαδή: α) Η σωστή δόση εφαρμογής του φαρμάκου, β) ο σωστός όγκος ψεκαστικού διαλύματος (κατάλληλη διάλυση) γ) η τήρηση των ελάχιστων προβλεπόμενων ημερών πριν τη συγκομιδή (εικοσιτετράωρα μετά τον ψεκασμό) και δ) η τήρηση του μέγιστου αριθμού ψεκασμών για κάθε γεωργικό φάρμακο στην καλλιέργεια. Ένα ιδιαίτερης σημασίας ζήτημα είναι και η κατάλληλη συντήρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων. Οι τυχόν απορροές και η κακή απόδοση των ακροφυσίων είναι ικανές αιτίες παρέκκλισης από την ορθή εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η πολλαπλή ανάμιξη γεωργικών φαρμάκων ούτως ώστε να απομακρύνεται το ενδεχόμενο ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της υπολειμματικότητας ορισμένων δραστικών ουσιών. Αυτό μπορεί να συμβεί και όταν αναμιγνύονται γεωργικά φάρμακα με διαφυλλικά λιπάσματα, επειδή στα περισσότερα σκευάσματα (γεωργικά φάρμακα, διαφυλλικά λιπάσματα κλπ.) εμπεριέχονται διαβρεκτικές-προσκολλητικές ουσίες που επαυξάνουν την υπολειμματικότητα των γεωργικών φαρμάκων.

Όταν η ανάμιξη των γεωργικών φαρμάκων δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί, θα πρέπει αυτά να εφαρμόζονται στην ελάχιστη συνιστώμενη δόση τους. Σημειώνουμε ότι πάντοτε υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στη σωστή χρήση των γεωργικών φαρμάκων και το κύριο μέλημα του καλλιεργητή θα πρέπει να είναι αφενός η προσωπική του ασφάλεια κατά την χρήση τους και αφετέρου η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών γεωργικών προϊόντων και με την σωστή πάντα επιστημονική καθοδήγηση. Υπενθυμίζουμε ότι σε περιπτώσεις υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου υπολειμμάτων, στοιχειοθετείται μη ορθή χρήση γεωργικού φαρμάκου για την οποία προβλέπονται αυστηρές διοικητικές ποινές (πρόστιμα) και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α’ 8).

Διαβάστηκε 2882 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή