Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΑΜΘ

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2014-2015

 

 

          Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνει ότι οι αμπελοκαλλιεργητές που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2014-2015, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση-υπ. δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία μας μέχρι 15 Μαΐου 2014.

           Οι δράσεις που ενισχύονται είναι η εκρίζωση και αναφύτευση αμπελώνων, η φύτευση αμπελώνων με δικαίωμα από το Εθνικό Απόθεμα, ο επανεμβολιασμός και η υποστήλωση.

         Επιλέξιμες είναι οι εκτάσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί δήλωση συγκομιδής τις δύο τελευταίες αμπελουργικές περιόδους, είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και έχουν τηρηθεί για αυτές οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής   αμπελοοινικής νομοθεσίας.

           Δικαιούχοι ένταξης στο Πρόγραμμα είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα και Οινοποιητικές επιχειρήσεις που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής   αμπελοοινικής νομοθεσίας.

             Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δράμας στο Διοικητήριο -γραφείο 246 και στο τηλέφωνο 2521351246.

 

Διαβάστηκε 3194 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή