Στοιχεία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4305/2014, για τον μήνα Νοέμβριοτου έτους 2016