Στοιχεία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4305/2014