Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης έτους 2016 με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 16707/25-11-2015 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης έτους 2016 με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 16707/25-11-2015 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.