Στοιχεία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης μηνός Οκτωβρίου 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4305/2014