Εγχειρίδιο προτάσεων παρεμβάσεων για το έργο «Διερεύνηση Δυνατοτήτων και Προτάσεων για Πιλοτικές Δράσεις Κοινωνικής Υποστήριξης στην Π.Ε. Ροδόπης, αρμοδιότητας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.»

Περισσότερα...