logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

Παροχή Διευκρινήσεων επί των Τευχών Δημοπράτησης του Έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Προγραμματισμού και Διαχείρισης (Καινοτόμο Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας - Business Intelligence System) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης»


ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινήσεων επί των Τευχών Δημοπράτησης του Έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Προγραμματισμού και Διαχείρισης (Καινοτόμο Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας - Business Intelligence System) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης»

ΣΧΕΤ.: α) Το από 14.03.2014 η-μήνυμά της Β.OPEN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε.
β) Το από 18.03.2014 η-μήνυμά της ORACLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Απαντώντας τις διευκρινιστικές ερωτήσεις των α & β σχετικών, σας γνωστοποιούμε τα εξής:


ΕΡΩΤΗΜΑ Α (Β.OPEN). Στο Μέρος Γ της διακήρυξης , Σελ. 53/82 αναφέρεται στο σχέδιο σύμβασης το παρακάτω:
«Η υλοποίηση της παρούσας πράξης περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:
• Αξιοποίηση επικαιροποιημένου υπάρχοντος υλικού, (μητρώα και λίστες επιχειρήσεων και φορέων που υπόκεινται ή περιήλθαν προσφάτως στη δικαιοδοσία της Περιφέρειας) αναφορικά με τους διε-νεργηθέντες ή διενεργούμενους ελέγχους.
• Συλλογή, οργάνωση και ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών των επιχειρήσεων και φορέων που υπόκεινται σε ελέγχους από την Περιφέρεια και που βρίσκονται αποθη-κευμένα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις αντίστοιχες υπηρεσίες.»
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αναλυτικά για το πλήθος των φακέλων και τον ακριβή αριθμό σελίδων που απαιτείται να ψηφιοποιηθούν στο έργο, το μέγεθος των σελίδων, το είδος του χαρτιού και αν πρόκειται για σελίδες μίας ή διπλής εκτυπωμένης όψης προκειμένου να είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε τον όγκο και το κόστος των απαιτούμενων υπηρεσιών.

ΕΡΩΤΗΜΑ Β (Β.OPEN). Στο Μέρος Γ της διακήρυξης, Σελ. 54/82 αναφέρεται στο σχέδιο σύμβασης το παρακάτω:
«Προμήθεια εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των επιτόπιων ελέγχων (έξυπνες συσκευές και ειδικές συσκευές δειγματοληπτικών ελέγχων) και για την ψηφιοποίηση εγγράφων (σαρωτές).»
Στο Μέρος Α όμως, Σελ. 108/135 αναφέρεται όμως το:
« Α3.7 Εξοπλισμός
Στην παρούσα πράξη δεν θα πραγματοποιηθεί καμία προμήθεια εξοπλισμού.», το οποίο έρχεται σε αντίφαση με το προηγούμενο σημείο.
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν απαιτείται οποιαδήποτε προμήθεια εξοπλισμού στο έργο και αν ναι , τι εξοπλισμός απαιτείται (είδος, ποσότητα, προδιαγραφές, κλπ).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α και Β. Αληθώς οι διατάξεις που αναφέρεστε και αφορούν στο τεύχος της σύμβασης του Μέρους Γ, έχουν συμπεριληφθεί εκ παραδρομής.
Ως εκ τούτου, η παράγραφος από «Η υλοποίηση της παρούσας πράξης…..» έως «…….Δράσεις ευαισθητοποίησης και προώθησης υπηρεσιών» στις σελίδες 53 και 54 του Μέρους Γ, αντικαθίσταται από την παράγραφο:
«Η υλοποίηση της παρούσας πράξης περιλαμβάνει την ανάπτυξη των παρακάτω υποσυστημάτων:
• Υποσύστημα για τον προγραμματισμό, διαχείριση, παρακολούθηση και συντονισμό των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της περιφέρειας - Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας - Business Intelligence System (BI)
• Υποσύστημα διαχείρισης μητρώων προσαρμοσμένο στις ειδικές απαιτήσεις κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας.
• Υποσύστημα υποβολής, διαχείρισης και διεκπεραίωσης αιτήσεων
• Υποσύστημα Αναφορών και Συμπερασμάτων
• Υποσύστημα ειδοποιήσεων – sms και email alerts
• Υποσύστημα διαδικτυακής πύλης, για την εξυπηρέτηση πολιτών, επιχειρήσεων και τρίτων φορέων (π.χ. Επιμελητήρια, Ενώσεις επαγγελματιών κ.λπ) και την εντοπισμένη διάχυση της πληροφορίας που θα παράγεται από το Σύστημα BI.
• Υποσύστημα Εφαρμογών, μέρος των οποίων θα είναι διαθέσιμες και μέσω κινητού ή άλλων έξυπνων συσκευών εξασφαλίζοντας έτσι την πολυκαναλική διάθεση των υπηρεσιών.
• Υποσύστημα διαχείρισης χρηστών, Βάσεων Δεδομένων και περιεχομένου»

ΕΡΩΤΗΜΑ Γ (Β.OPEN). Στο Μέρος Β, σελ. 6/83 αναφέρεται, μάλλον εκ παραδρομής, στα Στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ οπότε θα πρέπει να διορθωθεί.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γ. Η αναθέτουσα αρχή στον παρόντα διαγωνισμό είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

ΕΡΩΤΗΜΑ Δ (ORACLE). Πίνακας συμμόρφωσης C3.1 «Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας - Business Intelligence System (BI)», μέρος Γ, σελ. 15 – Παρακαλώ προδιαγράψτε τον αριθμό των χρηστών του συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Δ. Το Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα πρέπει να έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης απεριόριστων τελικών χρηστών και διαχειριστών

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε (ORACLE). Πίνακας συμμόρφωσης C3.10 «Λογισμικό Εξυπηρετητή Εφαρμογών», μέρος Γ, σελ 44 – Ι) Προδιαγραφή σελ 44 "Υποστήριξη κρυπτογράφησης συστήματος αρχείων (file system)" ΙΙ) Προδιαγραφή σελ 45 "Να έχει ενσωματωμένο λογισμικό προστασίας απομακρυσμένων συνδέσεων (firewall)". Στις παραπάνω δυο προδιαγραφές απαιτούνται δυνατότητες που καλύπτονται είτε από το λειτουργικό σύστημα, είτε από τρίτη συσκευή. Δεν είναι δυνατότητες που παρέχουν σύγχρονοι εξυπηρετητές εφαρμογών. Αν μείνουν ως έχουν τότε αποκλείονται οι περισσότεροι ευρέως διαδεδομένοι εξυπηρετητές εφαρμογών της αγοράς παράλληλα αποκλείοντας και πολλές λύσεις που βασίζονται σε αυτούς. Προτείνουμε να προσδιορι-στεί ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις είναι επιθυμητές/προαιρετικές.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ε. Οι δύο προδιαγραφές, παρότι κρίνονται απαραίτητες στο πλαίσιο του συνολικού έργου, μετατρέπονται σε προαιρετικές, δεδομένου ότι δεν υλοποιούνται από τα πιο διαδεδομένα λογισμικά εξυπηρετητών εφαρμο¬γών της αγοράς. Ωστόσο, λόγω της σημαντικότητας τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να περιγράψουν αναλυτικά τις ανωτέρω λειτουργίες και τον τρόπο υλοποίησής τους, στην αναλυτική περι¬γραφή των προτύπων και τεχνολογιών ασφαλείας που θα προτείνουν.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών

Άγγελος Αντωνιάδης

ΠΕ (Διοικ.-Οικον./Οικονομολόγων)

Σχετικά αρχεία

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014