Εκτύπωση

Πρόσκληση σε πολίτες για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής νέου Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

Καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι  επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής του νέου Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ., σύμφωνα με την από 27-01-2015 Προκήρυξη του Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ, να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους με δήλωση τους έως την έναρξη της σχετικής διαδικασίας επιλογής  που θα πραγματοποιηθεί στην  τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ,  στις 18 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, στην Κομοτηνή.

                                                                                    

                                                                                     O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ  

       

                                                                                            ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ