Εκτύπωση

Έγκριση ένταξης τριών νέων έργων της Περιφέρειας ΑΜΘ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016, ΣΑΜΠ-031

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

"Έγκριση ένταξης τριών νέων έργων της Περιφέρειας ΑΜΘ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016, ΣΑΜΠ-031"

 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης υπέγραψε την ένταξη τριών  νέων μελετών για την κατασκευή έργων, που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 2016, ΣΑΜΠ-031.  

1. «Μελέτες διαχείρισης και ανάπτυξης των Δασών και των Δασικών εκτάσεων. Αρμοδιότητας ΑΔΜ-Θ»,προϋπολογισμού 800,000€

2. «Μελέτη Ποδηλατοδρόμου στο Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης (Προς Εγκαταστάσεις ΔΠΘ - Κόσμιο)», προϋπολογισμού 170,000€

3. «Μελέτες κατασκευής αρδευτικών δικτύων για την αξιοποίηση υδάτιων πόρων – αντιπλημμυρικών έργων», προϋπολογισμού 2,480,000€

4. «Προμήθεια Εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου Ιεράς Μητροπόλεων Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού 650,000€

5. «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Αντιπλημμυρικό – Αρδευτικό Φράγμα Κ.Βροντούς στη θέση Καρβουνόρεμα Ν.Δράμας», προϋπολογισμού 150,000€

 

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης