Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά την εκμετάλλευση και λειτουργία «Μονάδας παραγωγής οργανικών λιπασμάτων» στο 3ο χιλμ. Αλεξανδρούπολης – Άβαντα, στην περιοχή «Ποταμού» του Δήμου Αλεξανδρούπολης του Ν. Έβρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ.4731/24-11-2014, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά την εκμετάλλευση και λειτουργία «Μονάδας παραγωγής οργανικών λιπασμάτων» στο 3ο χιλμ. Αλεξανδρούπολης – Άβαντα, στην περιοχή «Ποταμού» του Δήμου Αλεξανδρούπολης του Ν. Έβρου, από την «Οργανοχουμική ΙΚΕ», η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Έβρου, (Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΓΝΩΜΗ του Έβρου με αριθ. πρωτ ΔΔ6649/1-12-2014.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικό αρχείο